De geest is een computer die kennis verzamelt en ‘Het Leven’ is de programmeur. Wanneer, waar en hoe de eerste versie begon kan niet worden bepaald, want de mens is niet de programmeur. Evenmin kunnen de nog komende versies nauwkeurig worden vastgesteld. Er zijn vele scholen, universiteiten en instellingen die les geven in het geprogrammeerde – elementair en gecompliceerd, en dit is kennis die de illusoire wereld in stand houdt, zoals de verlichten verklaard hebben. Een instituut dat inzicht aangaande de illusoire wereld deelt, is er niet maar is hard nodig, want het zou dat wat echt is aan het licht brengen – het gedachteloze en tijdloze ‘Nu’.

 

Academie voor Absoluut Inzicht

 

Quod gratis accepistis, gratis datis
Wat je kosteloos hebt gekregen, deel je kosteloos.

 

Introductie
Zuivere wijsheid en niet kennis heeft een verreikende betekenis voor de mensheid, omdat het de ware identiteit van de mens blootlegt, waarbij alle gekunsteldheden en geloofssystemen die de geest boeien opzij worden gezet.

 

Project
De wetenschap heeft momenteel het volledige genoom van het menselijke lichaam in kaart gebracht. Genetische afwijkingen, die ziektes veroorzaken waar de mens aan lijdt en die hem afhankelijk maken van medicijnen voor genezing en verlichting, kunnen nu voorgoed worden genezen. Daartoe zijn instituten opgericht die ondersteund worden door weldoeners, maar de problemen van het leven blijven desondanks bestaan. Wat heeft het voor zin om een gezond lichaam te hebben maar geen vredig bestaan? Wordt het lijden van de mens niet veroorzaakt door zijn geest? Om van dit soort lijden verlost te worden neemt de mens zijn toevlucht tot consulten en medicijnen. Brengen deze duurzame genezing? Voor blijvende genezing moet de mens begrijpen dat zijn lijden illusoir is en niet echt.

 

Daarom zal voor de eerste keer ter wereld een Instituut voor Inzicht worden opgericht. Het instituut heeft de wijsheid gearchiveerd die door Dr. Vijai S Shankar naar buiten is gebracht. Deze wijsheid is de kaart van de geest, die duidelijk maakt dat de problemen van het leven van alledag illusoir zijn en niet echt zoals altijd gedacht wordt. Ze hebben geen consulten en medicijnen nodig, maar inzicht. Door dit inzicht kan de mens zijn leven leiden in blijvende vrede. Het archief bestaat uit CD’s, DVD’s en boeken. Deze zullen aangevuld worden door regelmatige, spontane lezingen. Het instituut zal ook yoga onderschrijven; met dien verstande dat het alleen plaatsvindt om het lichaam in goede staat te houden, hetgeen ook noodzakelijk is. Een dergelijk instituut heeft nu weldoeners nodig ter ondersteuning.

 

Conclusie
Dit is de tijd en plaats dat het leven om hulp vraagt om de uitingen van zijn diepgaande wijsheid voor de mensheid te kunnen verspreiden en bewaren. Zij die gezegend zijn met de middelen kunnen zo meehelpen aan de stroom van wijsheid door Dr. Vijai S Shankar. Het heeft nu de ondersteuning van weldoeners nodig zodat de wijsheid kan opbloeien in de harten van mannen en vrouwen over de hele wereld en voor de komende generaties.