Dr. Vijai S. Shankar M.D Ph.D

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

3 Augustus 2010

 

 

‘Licht en geluid. Tijd en ruimte.’

 

Intelligentie is leven en leven is licht in het leven. Intellect is geest en geest is geluid in het leven. Intelligentie is in de geest ontwikkeld en verfijnd tot intellect. Intellect is op zijn beurt in de geest ontwikkeld en verfijnd tot kennis.

 

Het proces van informatie verzamelen heeft zich na verloop van evolutionaire tijd ontwikkeld en verfijnd tot kennis, zoals religie, spiritualiteit, wetenschap en overtuigingen over het dagelijkse leven. Het verzamelen van informatie is een proces van inzicht dat bij de mens heeft plaatsgevonden – de mens heeft dit niet zelf teweeggebracht.

 

De inzichten die plaatsvinden in het intellect en leiden tot kennis betreffen de mens die weet. Anderzijds, de inzichten die plaatsvinden in intelligentie en leiden tot wijsheid betreffen de verlichte mens. Geen van beiden kunnen inzicht tot stand brengen.

 

Inzicht dat tot kennis heeft geleid, heeft in de wetende mens het ego als referentiepunt. Het ego ontstaat in de geest tijdens het proces van evolutie en verfijning en is geen creatie van de mens. De wetende mens is een manifestatie van geluid.

 

Inzicht dat wijsheid heeft onthuld, heeft in de verlichte mens de waarnemer (getuige) als referentiepunt. Een waarnemer (getuige) is een ontwikkeld en verfijnd ego. De wetende mens verfijnt tot een verlichte zodra hij het inzicht verkrijgt dat de wereld, mens en geest niet echt, maar illusoir zijn. Een verlicht mens is een manifestatie van licht.

 

De mens bestaat, net als al het andere in de natuur, uit vijf elementen en daarom is de mens onderdeel van de natuur waarvan hij niet gescheiden is. De wereld, mens en geest zijn dus de natuur. De natuur ontwikkelt en verfijnt elk moment.

 

De natuur zal eeuwig elk moment ontwikkelen en verfijnen, want het leven is licht en geluid dat geen begin en geen einde heeft. De natuur heeft zich derhalve ontwikkeld tot de wetende mens en de verlichte mens.

 

Inzicht als kennis gebeurt spontaan, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar als een proces van de natuur. Kennis verschijnt tijdens de wakende staat in het intellect dat zich in de geest bevindt. De wetende mens is ervan overtuigd dat de mens de denker, spreker en doener is.

 

De wetende mens is ervan overtuigd dat de wereld gevuld is met handelingen en situaties die echt zijn in tijd en ruimte. De wetende mens is een voorbeeld van de natuur, die nog niet volledig ontwikkeld en verfijnd is, maar zich niettemin in het proces bevindt.

 

Inzicht als wijsheid gebeurt spontaan, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar als een proces van de natuur. De verlichte mens is een voorbeeld van de natuur die volledig ontwikkeld en verfijnd is.

 

Wijsheid verschijnt in intelligentie, eveneens tijdens de wakende staat. De verlichte mens realiseert zich dat de wetende mens niet de denker, spreker en doener is en dat het leven een stroom is in het tijdloze ‘nu’ en het naamloze ‘hier’.

 

De wetende mens is ervan overtuigd dat conversatie overbrengt wat er in het leven gebeurt en hij gaat er daarom vanuit dat wijsheid of verlichting onderwezen kan worden. De verlichten realiseren zich dat een conversatie omwille van de conversatie zelf plaatsvindt en niet verwijst naar iets wat werkelijk bestaat, noch in het leven, noch in de geest. Zij leggen daarom uit dat elke vorm van kennis niet echt maar illusoir is en dat wijsheid of verlichting nooit onderwezen kan worden.

 

De wetende mens is ervan overtuigd dat kennis, in welke vorm dan ook, echt is. De verlichte mens realiseert zich dat elke vorm van kennis niet echt, maar illusoir is. De wetende mens is ervan overtuigd dat woorden in de geest en in het leven echt bestaan. De verlichte mens realiseert zich dat woorden geluid zijn, zowel in het leven als in de geest.

 

De wetende mens is niet elk moment van zijn leven tevreden en dat kan hij ook niet zijn omdat kennis, zowel in het leven als in de geest, illusoir is. De wetende mens weet en is er daarom van overtuigd dat het moment tijd en ruimte is. De verlichte mens begrijpt en is daarom alert en zich ervan bewust dat het moment licht en geluid is.

 

©Copyright 2010 V. S. Shankar

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page