Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.
Gepubliceerd op www.academy-advaita.com
Nederland
9 april 2016

Wat is Eenheid? 

“Openbaring”

Het begrip van eenheid is eerder abstract dan helder. Klaarheid dat eenheid het enige is dat er is, heeft nog niet plaatsgevonden bij de mens. De verlichten hebben desalniettemin verkondigd dat eenheid het enige is wat er is. Spiritualisten spreken over eenheid, maar hebben geen klaarheid gebracht over wat eenheid is.

Het is moeilijk voor de mens om eenheid te aanvaarden, omdat eenheid niet door logica en redenatie wordt ondersteund maar er juist blijk van geven dat er overal afgescheidenheid is. Afgescheidenheid is meer voor de hand liggend dan eenheid en afgescheidenheid kan ook moeilijk ontkend worden. Het is moeilijk om afgescheidenheid te ontkennen, omdat de vijf zintuigen die de mens heeft veeleer afgescheidenheid aangeven dan eenheid.

De geest vertrouwt op de vijf zintuigen en gelooft in afgescheidenheid. Hij aanvaardt eenheid als een kwestie van spiritualiteit. Maar het gedrag van de mens in het dagelijks leven is gebaseerd op afgescheidenheid en duidt niet op eenheid.

Dus de vraag is, hoe kan de mens eenheid goed begrijpen? Als logica, redenatie en de vijf zintuigen, die afgescheidenheid aangeven, diepgaand begrepen worden, dan zou dat wijzen naar het feit dat afgescheidenheid eigenlijk eenheid is.

Logica en redenatie aanvaarden dat tijd en ruimte tezamen bestaan en niet afzonderlijk van elkaar. Als zij wel afzonderlijk van elkaar zouden bestaan, dan zou tijd noch ruimte bestaan en dit wordt door logica en redenatie aanvaard.

Welnu, de vijf zintuigen worden door de mens gekend door tegenstellingen; bijvoorbeeld goed en kwaad, of heet en koud. Welnu, tegenstellingen hebben tijd en ruimte nodig om te kunnen bestaan. Dit betekent dat tegenstellingen tezamen bestaan en niet afzonderlijk van elkaar, omdat tijd en ruimte tezamen bestaan en niet afzonderlijk van elkaar.

Als tegenstellingen tezamen bestaan, dan zou dat betekenen dat de woorden goed en kwaad één woord zouden moeten zijn ‘goedkwaad’ en niet twee woorden ‘goed’ en ‘kwaad’. Het leven heeft echter niet dergelijke woorden ontwikkeld als ‘goedkwaad’ en ‘heetkoud’. Het leven heeft tegenstellingen afzonderlijk ontwikkeld, zodat dagelijkse conversatie mogelijk is.

Het leven heeft het woord ‘goedkwaad’ ontwikkeld als afzonderlijke woorden ‘goed’ en ‘kwaad’. Dit veroorzaakt de misleiding van afgescheidenheid, terwijl tegenstellingen in feite één zijn en niet gescheiden van elkaar.

Alles wat door de mens gekend wordt, wordt gekend door tegenstellingen. Welnu, tegenstellingen worden gekend door woorden en een woord is energie zoals alles in het leven energie is. Energie is één en niet gescheiden van andere vormen van energie. Eén woord voor alle soorten energie tezamen kan niet beschreven worden, terwijl er wel één woord voor tegenstellingen kan worden beschreven, bijvoorbeeld ‘goedkwaad’. Het leven heeft niet één woord ontwikkeld om tegenstellingen te beschrijven, noch één woord om alle soorten energie te beschrijven.

Daarom, een diepgaand begrip van logica, redenatie en zintuigen wijst naar het feit dat het leven eenheid is en dit inzicht brengt helderheid ten aanzien van eenheid in het leven, wat een openbaring is ofwel verlichting. 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2016

Noot van de redacteur:
Redenatie en logica zijn vermogens die beschikbaar zijn voor elk menselijk wezen. Onderwijs wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om deze te ontwikkelen, die tezamen met de zintuigen dienen als essentiële gidsen in het leven. Niemand zal ontkennen dat dit zo is. Zo is de precisie en schoonheid van het leven, dat de mens zo adequaat heeft begiftigd om een volledig en gerespecteerd leven te leiden. Desondanks, het begrip afgescheidenheid of gescheiden eenheden dat uw en mijn begrip kenmerkt en tegenstellingen beschouwt als een wezenlijk kenmerk in het leven, hoe verdedigbaar dat inzicht ook is, wordt opgelost door het diepgaande inzicht van de wijzen, zoals tot uitdrukking komt in dit artikel.
Julian Capper, het Verenigd Koninkrijk

back to articles page