Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

29 augustus 2014

 

 

Essentie en boosheid

 

Mannen noch vrouwen wensen boos te zijn, of dat er wie dan ook boos is, hun kinderen daarbij inbegrepen. Desondanks is boosheid soms aanwezig in het dagelijks leven. Boosheid rijst in het dagelijks leven op vanwege een handeling of woorden, die gesproken of geschreven geworden.

 

De essentie die elk moment aanwezig is in het leven, heeft evolutie, beweging, handeling en spraak ontwikkeld. Dit betekent dat de mens de evolutie niet in gang heeft gezet, noch ervoor heeft gezorgd dat zij elk moment door bleef gaan tot aan haar huidige toestand. Dit betekent dus dat de mens niet een ander of zijn kind heeft geleerd hoe te doen, spreken of denken, maar blijkbaar vindt het doen, spreken en denken plaats in het proces van evolutie.

 

De verlichten hebben terecht verklaard dat wat bedoeld is te gebeuren, zal gebeuren en geen kracht op aarde kan voorkomen dat het gebeurt en wat niet bedoeld is te gebeuren, zal niet gebeuren en geen kracht op aarde kan het laten gebeuren.

 

De verlichten hebben ook terecht verklaard dat het leven is als een rivier, waarmee bedoeld wordt dat het leven stroomt ten gevolge van de essentie die erin aanwezig is. De rivier kan een kalme stroom zijn of een woeste stroom. De natuur is kalm, maar kan ook woest zijn, zoals bij natuurrampen en zo zijn ook dieren kalm en soms van nature woest. Evenzo kan een mens van nature kalm zijn en soms ook in een natuurlijke mate van woede of boosheid verkeren. Dat betekent dat boosheid een stroom van beweging is die aanwezig is in de evolutie van natuur, dier en mens.

 

Het is belangrijk om te begrijpen dat boosheid niet veroorzaakt wordt door een handeling of een woord, hoewel het wel zo lijkt, maar een beweging is van het leven. De mate van inzicht die plaats gevonden heeft bij de mens, wordt gereflecteerd door de kwaliteit van spraak en beweging die bij hem plaatsvinden.

 

Het is belangrijk om te begrijpen dat een handeling en een woord niet gescheiden kunnen worden van groei en beweging, want een handeling, groei en beweging zijn afhankelijk van evolutie. Wanneer inzicht plaatsvindt bij de mens dat hij niet de doener, spreker of denker is, dan wordt hij mededogend ten opzichte van anderen bij wie het leven stroomt in andere intensiteiten van woede, waarmee boosheid wordt bedoeld. De verlichte wacht geduldig tot dat inzicht zich ontwikkelt in elk individu.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2014

 

Noot van de redacteur:

Het is niet ongewoon dat boosheid dagelijks tot uitdrukking komt binnen onze gewone relaties, zowel met levende als met niet levende objecten – volstrekt normaal, zou men zeggen. Het is echter niet gewoon om begiftigd te zijn met werkelijk inzicht ten aanzien van de positie van boosheid in de natuurlijke stroom van het leven. Er zijn geen fouten in deze stroom, niets dat verkeerd is.

Julian Capper, V.K.

 

Noot van de Duitse vertaler:

Boosheid is een gelegenheid om het leven beter te leren begrijpen, zowel voor degene die boos is als ook voor de toekijker. Dit artikel van dr. Shankar laat geduld en compassie oprijzen met onszelf, als ook met onze medemens. Als er bij de verlichten niet ook boosheid zou plaatsvinden, dan zou hij ophouden met bewegen, want zelfs zachte beweging is minimale boosheid. De diepgang van inzicht wordt echter gereflecteerd in de beweging van ieder individu. Dat betekent hoe dieper het inzicht, hoe korter of kortstondiger de beweging is en dat deze niet wordt overgedragen aan het volgende moment. De verlichten leven van moment tot moment. Wanneer vreugde of boosheid, of welke dualiteit dan ook, er slechts een moment is, dan is dat gelukzaligheid.

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

Wanneer er een steentje in stilstaand water wordt gegooid, dan vormen er zich concentrische rimpelingen. Zo lijken sommige handelingen en woorden rimpelingen te veroorzaken in de menselijke geest. Soms zijn die rimpelingen heel heftig en is er boosheid over de handeling die verricht is of de woorden die geuit zijn. Dit artikel laat zien dat de handeling, de woorden, de geest en de boosheid in principe neutraal zijn en dat zij alle verkeren in dezelfde stroom van evolutie. Er is geen oordeel in dit artikel, noch over het steentje, het water of de rimpelingen. Het artikel spoort aan tot observatie van wat ‘mijn’, ‘zijn’ of ‘haar’ boosheid is. Een aansporing om boosheid te observeren als een beweging in het leven en als onderdeel van de evolutie.

Paula Smit, Nederland

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page