Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

7 oktober 2014

 

 

Essentie en vertrouwen

 

Niet alleen willen, maar wensen mannen en vrouwen ook vertrouwd te worden, want zij hebben het gevoel dat zij vertrouwd kunnen worden. Maar elke man en vrouw weet echter dat het in het dagelijks leven moeilijk is om vertrouwen te krijgen en te behouden.

 

Wanneer man en vrouw geloven dat zij vertrouwd worden door de ander, heeft het vertrouwen echter geen basis; het kan gemakkelijk terrein verliezen. Dit gebeurt stelselmatig in elke mogelijke, menselijke relatie of vriendschap.

 

Vertrouwen speelt daarom een centrale en essentiële rol, vooral in het huwelijksleven en wanneer een relatie of vriendschap zekerheid, overtuiging, garantie en veiligheid mist, dan is het vertrouwen verloren of het verliest terrein. Waarom mist een man of vrouw eigenlijk iets?

 

Een man of vrouw mist alleen iets als hij of zij iets verwacht. Een man of vrouw zou niets missen, indien hij of zij niets verwacht, want dan zou hij of zij tevreden zijn met wat hij of zij heeft. Maar van nature zijn de man en de vrouw verzamelaars en missen daarom vanzelfsprekend het een of ander. Het is daarom niet zozeer dat men vertrouwen heeft in de ander, maar men verwacht alleen iets van de ander en dit betekent dat verwachting zich voordoet als vertrouwen.

 

Welnu, de essentie is aanwezig in iedereen en alles en laat ze bestaan en functioneren. De essentie moet daarom elk moment aanwezig zijn om alles te laten bestaan en om in elke functie te functioneren. Als de essentie afwezig zou zijn, zelfs voor één moment, zou niets kunnen bestaan of functioneren. Daarom is het evident dat alles wat bestaat, bestaat waar het bedoeld is te bestaan en functioneert op de manier waarop het bedoeld is te functioneren. Het betekent niet dat alles bestaat en functioneert op de manier waarop de geest verwacht dat het bestaat en functioneert.

 

Als de mens gelooft dat hij en de ander bestaan om te functioneren op de manier waarop hij en de ander verwacht worden te functioneren, dan zal er geen vertrouwen zijn. Wat dan aanwezig is, is een verwachting van hoe hij of de ander zou moeten functioneren. En wanneer er niet aan de verwachting wordt voldaan, dan gelooft de mens dat het vertrouwen is verloren. Het is niet vertrouwen dat terrein verliest, maar het is de verwachting die terrein verliest.

 

Dus wat is vertrouwen? Vertrouwen is een inherent kenmerk dat naar boven komt op het moment dat men begrijpt dat het leven gebeurt op de manier waarop het bedoeld is te gebeuren en te functioneren. Dan zal niet alleen vertrouwen aanwezig zijn en waarlijk gegrond zijn, maar ook het ontluiken van liefde en compassie voor iedereen.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2014

 

Noot van de redacteur:

Vertrouwen is een woord dat de essentiële kwaliteit oproept die mensen tezamen brengt. Er is niemand die dat niet herkent. “Vertrouw mij” is het verbond tussen vrienden en kennissen dat de relatie verzekert en de geest bevrijdt van onzekerheid. Vertrouwen is echter kwetsbaar als verwachting begint.

Julian Capper, V.K.

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

De artikelen van Dr. Shankar tonen ons dat het leven ons telkens weer op het ‘illusoire’ been zet. Over het algemeen vinden wij het vanzelfsprekend om verwachtingen te hebben van anderen. We uiten die verwachtingen naar elkaar en stellen eisen aan leerlingen, studenten en werknemers. Als er aan de verwachting wordt voldaan, dan zijn we blij met die persoon. Als er niet aan de verwachting wordt voldaan, dan zijn we teleurgesteld en vertrouwen hem niet meer. Zelfs ons liefhebben zit vol verwachtingen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het leven zonder verwachtingen is, terwijl de geest wel verwachtingen heeft. We hebben moed nodig om het leven te vertrouwen.

Paula Smit, Nederland

 

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page