Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

20 september 2014

 

 

Essentie en geduld

 

Geduld is de capaciteit om oponthoud, problemen of pijn te accepteren of te tolereren, zonder geïrriteerd of angstig te worden. Maar is de mens geduldig? Man of vrouw is eerder ongeduldig dan geduldig; hij of zij is gemakkelijk geïrriteerd en wordt angstig. Waarom is dit?

 

Al eeuwen lang werd de mens geadviseerd om geduldig te zijn en hij heeft ook geprobeerd om geduldig te zijn. En hoewel hij geduldig lijkt te zijn bij een oponthoud, een probleem of pijn, is hij ongeduldig zelfs met elke kwestie in zijn dagelijks leven, of het op het werk is, thuis, met vrienden, in het sociale verkeer en ook met kinderen. Waarom is dit?

 

Aangezien de mens vooralsnog niet in staat is om geduldig te zijn met elke kwestie in zijn dagelijks leven, is er dan enige garantie dat hij in de toekomst geduldig zal zijn? Wat zou de mens dan nog meer moeten begrijpen waardoor hij geduldig zou worden met elke kwestie in zijn dagelijks leven? Wat is het dat de verlichten hebben begrepen waardoor zij geduldig zijn op elk moment van het leven? Naarmate de mens zich ontwikkelde en de notie van toekomst plaatsvond in zijn geest, werd hij ongeduldig. Maar waarom?

 

De verlichten realiseerden zich dat de mens niet de doener is en dat verleden, heden en toekomst niet onder controle van de mens staat. Zij begrepen ook dat alleen dat zal gebeuren wat bedoeld is te gebeuren voor de mens, inclusief de daarbij behorende gedachten en gevoelens en geen kracht op aarde kan voorkomen dat zij bij hem plaatsvinden. Zij begrepen ook dat de gedachten en gevoelens in dualiteit zijn en zullen veranderen naarmate de essentie van het leven, het leven voorbij laat stromen. Maar man en vrouw geloven dat zij hun toekomst kunnen vormen en ook hun gevoelens. Dit geloof maakt man en vrouw ongeduldig. Dit is een natuurlijk fenomeen. De mens is daarom, van nature, ongeduldig en niet geduldig.

 

Totdat de essentie van evolutie het inzicht ontwikkelt dat de mens niet de doener is en dat alleen maar wat bedoeld is te gebeuren zal gebeuren, inclusief de daarbij horende gedachte en het gevoel, zal de mens ongeduldig zijn met elke kwestie van het dagelijks leven, of het op het werk is, thuis, met vrienden, in het sociale verkeer en met kinderen; en niet alleen met oponthoud, een probleem of pijn. De mens wordt niet geduldig door keuze, inspanning of oefening. Hij wordt geduldig wanneer hij begrijpt dat het leven maar op een manier zal plaatsvinden, inclusief de daarbij horende gedachte en het gevoel en niet op de manier waarop zijn geest verwacht dat het leven zal gebeuren.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2014

 

Noot van de redacteur:

Elke dag stellen we onszelf doelen om in het leven te bereiken. Dat kunnen eenvoudige doelen zijn zoals boodschappen doen of een vliegtuig halen, of veeleisendere opdrachten. Je kunt de sleutels niet vinden, er is mist op het vliegveld, je hebt de verkeerde datum in je agenda gezet. Het ongeduld dat bij zulke gelegenheden wordt ervaren is al te bekend. Het inzicht in de natuur van de mens zoals dat in dit artikel wordt duidelijk gemaakt, werpt een aangenaam licht op de mens en zijn mentale leven.

Julian Capper, V.K.

 

Noot van de Duitse vertaler:

Planten zijn niet ongeduldig hoe zij ook groeien. Alleen mensen en dieren zijn ongeduldig. Dat komt omdat de reikwijdte van het geloof dat er in de natuur een doener is, een minimale intensiteit heeft in planten, weinig intensiteit in wilde dieren, matige intensiteit bij huisdieren en de intensiteit toeneemt bij kinderen en volwassenen van onze eigen soort. Daarom is de mens het meest ongeduldig met zijn medemens, vooral met kinderen. Hoe fascinerend zou het zijn om onze eigen geest te observeren en hoe het leven hem heeft geconditioneerd om in verschillende gradaties ongeduldig te zijn. Niet alleen planten en dieren groeien precies – wat betreft snelheid en vorm – gemanifesteerd door de essentie van het leven, maar de mens en zijn kinderen groeien ook precies zoals zij bedoeld zijn te groeien. Dank u dr. Shankar voor dit inzichtelijke artikel!

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

Zodra wij iets ondernemen, is de geest bezig te denken over het verwachte toekomstige resultaat. De geest is echter niet zeker of het resultaat wel bereikt zal worden. Denkend aan het uiteindelijk resultaat, sluipt ongeduld in onze handelingen. Oponthoud of problemen vormen uiteraard een bron van irritatie, want de onzekerheid over het bereiken van het einddoel duurt daardoor nog langer. Ervan overtuigd dat we de doener zijn, kijken we niet naar wat er gebeurt, maar denken we te weten wat er gebeurt. Waardoor het leven onopgemerkt aan ons voorbij gaat. Dr. Shankar heeft op vele manieren laten zien dat het essentieel is om te begrijpen dat wij niet de doener zijn. Pas wanneer dit ten volle begrepen wordt, krijgen we het geduld om van het leven te genieten zoals het zich aandient.

Paula Smit, Nederland

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page