Dr. Vijai S Shankar MD.PhD

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

1 Januari 2010

 

 

‘Wetenschap en religie’

 

Mensen die beroepshalve aan een religie verbonden zijn en de meerderheid van hen die niet beroepshalve aan een religie verbonden zijn accepteren de wetenschappelijke evolutietheorie om religieuze redenen niet. Voor religieuze mensen is God de schepper, die liefdevol en barmhartig is, en ook de mens geschapen heeft, die geacht wordt liefdevol en barmhartig te zijn. Over het algemeen is dit in tegenspraak met de religieuze claim.

 

Mensen die beroepshalve aan wetenschap verbonden zijn en de meerderheid van hen die niet beroepshalve aan wetenschap verbonden zijn accepteren religieuze intelligent design theorieën niet om wetenschappelijke redenen. Voor de wetenschappers is evolutie de ultieme theorie, toch beschouwen ze religieuze mensen niet als onderdeel van het evolutionaire proces. Over het algemeen is dit in tegenspraak met de wetenschappelijke claim.

 

Wetenschappers claimen dat er onder de wetenschappelijke elite geen verdeeldheid heerst over de vraag of de evolutietheorie wel of niet juist is, en evenmin leidt de religieuze claim van een allerhoogste schepper tot enig teken van verdeeldheid in het religieuze kamp over de vraag of schepping wel of niet juist is. Beide partijen hebben dus onweerlegbaar gelijk.

 

Wetenschappers zijn geïnteresseerd in bewijs, terwijl religieuze mensen geïnteresseerd zijn in Gods creatie, en voor beide groepen is het standpunt van de ander onacceptabel. Er valt ook niets anders van hen te verwachten, want wetenschappers baseren zich op bewijs, terwijl religieuze mensen zich baseren op geloofsovertuigingen die verstoken zijn van logica. Geen van beide partijen is in staat het ooit met de ander eens te worden. De evolutionisten zouden religie moeten zien als een onderdeel van de evolutie en de religieuze mensen zouden wetenschap moeten accepteren als ontstaan door de wil van de schepper.

 

Een sterk punt voor de wetenschapper is dat theorieën feitelijkheden beschrijven en verklaren, ondersteund door logica, dat valt niet te ontkennen, en hij moet daarom serieus genomen worden door de religieuze mensen. Oké, dat mag dan zo zijn, maar zouden wetenschappers, die theorieën ondersteunen en stimuleren, niet de theorie van een schepper en intelligent design in overweging moeten nemen? Juist wetenschappers zouden zich moeten inspannen om de theorie van een schepper en intelligent design te onderzoeken met als doel feiten en verklaringen te vinden en niet op te geven tot er bewijs gevonden is.

 

Een sterk punt van het religieuze kamp is dat de wereld, de mens en de geest zijn geschapen door God, dat valt niet te ontkennen, en daarom moet het religieuze kamp serieus genomen worden door het wetenschappelijke kamp. Oké, dat mag dan zo zijn, maar zouden de religieuze mensen, die vertrouwen ondersteunen en stimuleren, de wetenschappers niet moeten accepteren als ook zijnde geschapen? Religie zou haar aanhangers zich zeker moeten doen realiseren dat wetenschap ook een schepping van God is die op het pad van de wetenschappers gekomen is en niet door een wetenschapper gemaakt is.

 

De religieuze mensen weerleggen de wetenschappelijke theorie op religieuze wijze, en de wetenschappers weerleggen de religieuze theorie op wetenschappelijke wijze. Beide partijen moeten dieper nadenken over hun eeuwenoude claims.

 

De religieuze theorieën omvatten ideologie, theologie, mythologie en filosofie. De wetenschappelijke theorieën varen langs de kusten van bewijs die bezaaid liggen met onweerlegbare feiten. Beide partijen zijn expert op hun eigen terrein en wie zou dat kunnen ontkennen. Wie dat wel doet zal uiteindelijk evolutie of religie weerleggen, daar is geen ontkomen aan.

 

De evolutietheorie impliceert dat ook religieuze kennis evolutionair is, en daarom in dezelfde mate als enig ander evolutionair proces door de wetenschappers bewonderd moet worden. Evenzo moet elke wetenschappelijke theorie het resultaat zijn van schepping door intelligent design, en dus moet het in dezelfde mate gerespecteerd worden door de religieuze mensen net als enig andere schepping.

 

Uit gebrek aan bewijs maken de wetenschappers religieuze theorieën zwart, maar bewijs, wetenschappelijk of religieus, heeft tijd nodig om te kunnen bestaan en wetenschappelijk bewijs voor tijd is relatief en niet absoluut. De verlichten hebben altijd al gezegd: het leven is tijdloos en gedachteloos.

 

Volgens de wetenschap is energie overal aanwezig, zonder een spoor van tijd, maar toch beweert ze dat oorzaak en gevolg bestaan; dit is tegenstrijdig. Volgens deze wetenschappelijke verklaring zou elke theorie, religieus of wetenschappelijk, ook energie zijn. En dus zou elke substantie die bestaat louter energie zijn.

 

Men moet begrijpen dat er van de micro- tot de macrowereld in het leven slechts energie bestaat, en dat dit betekent dat zowel de wetenschappers als de religieuze mensen alleen energie kunnen zijn, maar verschijnen als wetenschappers en religieuze mensen.

 

Het wetenschappelijke en het religieuze kamp wijzen beide naar dezelfde fundamentele bron van de wereld, die energie ofwel licht is, maar zij zijn zich daar niet van bewust. In plaats daarvan lijken zij voortdurend met elkaar te strijden om de suprematie over de ander te verwerven.

 

Men moet begrijpen dat er niets substantieels bestaat, ook tijd bestaat niet. De wereld, de mens en de geest zijn een optische en auditieve illusie van licht en geluid, inclusief evolutie en schepping, of men dat nu leuk vindt of niet.

 

 

© Copyright 2010 V. S. Shankar

 

 

 

Terug naar artikel pagina

 

 

back to articles page