Dr. Vijai S Shankar MD. PhD

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

17 maart 2010

 

 

 

‘Welzijn’

 

Voor de mens is niet het leven maar zijn gezondheid van het allergrootste belang. Zijn devies luidt immers ‘gezondheid is rijkdom’ en niet ‘leven is rijkdom’. Misschien gelooft hij wel dat het leven veilig is als er voor zijn gezondheid wordt gezorgd.

 

De mens gelooft bovendien dat als hij voor zijn gezondheid zorgt, hij ook in staat zal zijn om voor het leven te zorgen. Dat zou betekenen dat de verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid volledig op zijn schouders rust en niet voor rekening van het leven komt.

 

Alleen de mens gelooft dat gezondheid rijkdom is, terwijl de dieren, planten en de natuur zich niet bewust zijn van hun eigen gezondheid, laat staan van die van de mens. Je vraagt je af wie er voor de gezondheid van dieren, planten en de natuur zorgt.

 

De mens gelooft dat hij dat doet, als hij er de tijd voor heeft, en dat heeft dan alleen betrekking op veeteelt, landbouw en het klimaat, want zijn gezondheid is daar weer van afhankelijk. Maar, was het de mens die de dieren, planten en de natuur maakte? Nee, hij weet immers dat ze geëvolueerd en verfijnd zijn.

 

De mens twijfelt er niet aan dat de wereld eerst kwam om alles wat erna kwam te accommoderen. Hij gelooft dat zijn eigen evolutie volgde op die van de natuur, de dieren en de planten. Hij gaat er ook van uit dat hij ze niet gemaakt kan hebben, en daarom ook niet in staat is om het exacte moment van hun evolutie en verfijning te bepalen.

 

De mens is uniek, evenals al het andere in de wereld. Dat betekent dat ook zijn gezondheid in elk moment uniek is. Zijn gezondheid is uniek omdat elke lichaamscel, met inbegrip van alle celbestanddelen, elk moment verandert, waarbij hij niet degene is die deze veranderingen teweegbrengt.

 

Het moment waarin de verandering plaatsvindt, kan niet worden vastgesteld, omdat het leven tijdloos is. Hoewel hij het graag zou willen, is de mens niet in staat om voor zijn gezondheid te zorgen, omdat tijd niet in het leven bestaat.

 

De mens is ervan overtuigd dat het leven door middel van oorzaak en gevolg plaatsvindt. Daarom gelooft hij dat ziekte kan worden behandeld, en dat dit ook moet gebeuren om zijn gezondheid te handhaven. Hij gaat ervan uit dat een dieet en regelmatige beweging zijn gezondheid in stand houden.

 

Evolutie en verfijning vinden buiten de mens om plaats, en dat geldt tevens voor de evolutie en verfijning van de wereld, planten, dieren en de mens. Ook de kennis van de mens is onafgebroken geëvolueerd en verfijnd. Hij is niet degene die zichzelf kennis bezorgt, maar desondanks is de overtuiging dat hij dat wel doet in hem geëvolueerd.

 

Ook elke vorm van kennis, met inbegrip van kennis over gezondheid, dieet, therapie, behandelmethoden en de natuur, is geëvolueerd en verfijnd, zonder dat de mens er de beheersing over heeft. Maar hij is ervan overtuigd dat hij die beheersing wel heeft. Ook deze overtuiging is geëvolueerd en verfijnd.

 

Het bestaan van oorzaak en gevolg zou tijd vereisen, maar de kennis die de mens betreffende tijd is overkomen behelst een attoseconde. Elke mogelijke oorzaak of gevolg zou slechts een attoseconde hebben om plaats te vinden. Een attoseconde is een miljardste van een miljardste van een seconde.

 

Als een oorzaak of gevolg al in een attoseconde zou kunnen plaatsvinden, zou die noch herkend kunnen worden door de geest, noch gezien kunnen worden door de ogen. Daarom, gezondheid vindt plaats zoals het is voorbeschikt en kan niet door de mens worden beheerst. Noch kan hij zijn gezondheid met behulp van therapieën, behandelingen of diëten vormgeven.

 

Datgene wat is voorbeschikt om te worden verteerd zal worden gegeten. Datgene wat is voorbeschikt om te worden geassimileerd zal worden geïnjecteerd. Dat alles als een proces van evolutie en verfijning. Elke vorm van therapie of chirurgie, alle medische therapieën, met in begrip van homeopathische en ayurvedische, zullen plaatsvinden als ze zijn voorbeschikt om zich als een proces van evolutie en verfijning te voltrekken. Het vindt plaats, maar niet door toedoen van genomen beslissingen of gemaakte keuzes, al overkomen deze de mens ook.

 

Ziekte is louter minimale gezondheid en weerspiegelt de staat van energie van een bepaald moment die niet door de mens kan worden beheerst. Gezondheid is wat het is, in welk moment dan ook. Het leven zorgt niet alleen elk moment voor de gezondheid van de mens, maar ook voor die van planten, dieren en de natuur.

 

De wereld en de mens, met inbegrip van zijn gezondheid, en al het overige in de wereld, is een optische en auditieve illusie van licht en geluid. Het devies van de wijze luidt ‘Leven is Rijkdom’, want het is het leven dat voor gezondheid zorgt.

 

 

© Copyright V. S. Shankar 2010

 

 

Terug naar artikelpagina

 

 

back to articles page