Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

26 februari 2014

 

 

Wat betekent verandering?

 

Verandering wordt gedefinieerd als maken of worden. De mens wil dat de dingen waarvan hij houdt of die hij leuk vindt, niet veranderen, dat betekent niet iets maken of worden waar hij niet van houdt of wat hij niet leuk vindt. De mens wil dat de dingen veranderen waar hij niet van houdt of die hij niet leuk vindt, dat betekent iets maken of worden waarvan hij wel houdt of die hij leuk vindt.

 

De mens is er ook zeker van dat dingen klaarblijkelijk veranderen, ongeacht hoe graag hij wil of wenst dat zij niet veranderen. Dit betekent dat alles waarvan hij houdt en liever niet wil dat het verandert, zeker zal veranderen. Zij kunnen hetzelfde blijven, maar nooit identiek aan hoe hij van ze hield of leuk vond in het begin.

 

Hoe merkt men een verandering op? De mens merkt een verandering op met zijn geest. Zonder geheugen zou hij niets ervaren, noch zou hij een verandering opmerken. De mens merkt daarom een verandering op die zijn geheugen hem vertelt, maar eerst moet de verandering in zijn geheugen geregistreerd worden. Als de verandering niet geregistreerd wordt in zijn geheugen, zou hij nooit in staat zijn een verandering op te merken, want zonder geheugen kan de mens niets ervaren.

 

De mens heeft geen herinnering aan de ervaring van ieder moment. Indien hij wel herinnering zou hebben aan elk moment, dan zou hij de ervaring van elk moment kennen, wat niet het geval is. Dit betekent dat herinnering plaatsvindt gedurende de tijd die nodig is voor de geest om te functioneren. Welnu, de kleinste tijdseenheid dat onderscheiden wordt door een atomische klok, is een attoseconde. Dit is één miljardste van een miljardste seconde. De geest functioneert echter niet in deze tijd, want een woord heeft enkele seconden nodig om gesproken of gedacht te worden. De verandering die plaatsvindt binnen een attoseconde wordt kennelijk niet geregistreerd in de geest. En het leven functioneert blijkbaar veel sneller dan enige tijdseenheid, al dan niet meetbaar, want tijd betekent een tijdsduur en het leven gebeurt in het tijdloze moment ‘nu’, dat geen tijdsduur heeft. De verandering die de mens opmerkt is daarom een vage verandering die geregistreerd wordt in de geest wanneer hij functioneert, maar niet de feitelijke verandering die plaatsvindt. Dit betekent dat verandering elk moment op een tijdloze wijze plaatsvindt en dat het geheugen de verandering niet vastlegt, want het geheugen heeft tijd nodig om te functioneren, die niet bestaat in een moment.

 

Heeft de mens controle over de verandering die elk moment plaatsvindt? De mens heeft er geen controle over, want hij heeft niet een moment gemaakt om er in te zijn. Het moment is gemaakt door het leven en het leven heeft de mens erin gemanifesteerd. Indien de mens wel het moment heeft gemaakt om daarin te zijn, dan zou hij wel degelijk het moment kunnen controleren. Maar gelukkig heeft hij het moment niet gemaakt, noch kan hij iets controleren wat in een moment gebeurt. Hij zou een tijdloze stroom niet aankunnen met zijn geest, want het leven stroomt veel sneller dan dat de geest functioneert.

 

De verandering die de mens opmerkt vanwege zijn geheugen is daarom een verandering die al heeft plaatsgevonden. De mens kan niets veranderen, wat betekent dat hij niets kan maken of worden anders dan dat wat hij al is in het tijdloze nu.

 

Omdat de mens altijd is wat hij al is en het leven elk moment spontaan, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar verandert, is om dat te worden of te maken waar men van houdt en wat men leuk vindt, alleen maar een gedachte in de geest. Verdriet, verlangen, angst, ongerustheid over hoe het leven zou moeten zijn verliezen hun macht om de mens te verleiden dat hij zou moeten veranderen en dat hij zijn leven kan veranderen door wil en keuze. In plaats daarvan zou hij de vage verandering die in de geest plaatsvindt observeren, zich ervan bewust zijnde dat de werkelijke verandering in het leven nooit opgemerkt kan worden door de geest.

 

Dus wat betekent verandering? Het leven is licht en het verandert zijn golflengte om een auditieve en optische illusie van licht en geluid te reflecteren in het geheugen in de geest.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar

©Copyrigt V.S. Shankar 2014

 

Noot van de redacteur:

Iedere man, vrouw en kind heeft in meer of mindere mate vertrouwd op zijn geest en geheugen om met verandering om te gaan in zijn of haar leven. Verandering brengt vaak een erg lastige wijziging teweeg in de norm waaraan hij of zij gewend is geraakt.

Hierom wordt er alle moeite gedaan om de situatie van het individu en zelfs die van de gemeenschap te verbeteren. Dit leidt op zijn beurt weer tot conflicten tussen ‘tegengestelde’ partijen. Een diep inzicht in de aard van verandering, zoals tot uitdrukking is gebracht in dit artikel, is een leven-verrijkend geschenk waar we heel erg dankbaar voor zijn.

Julian Capper, VK

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

De snelheid van het leven is zo groot dat die niet in tijd uitgedrukt kan worden. De verandering in het leven is zo snel dat wij die niet waarnemen, we kunnen alleen achteraf herkennen dat iets anders is geworden dan wij het in onze geheugen hadden opgeslagen. Toch blijven we proberen het leven naar onze hand te zetten, daar kunnen we niets aan doen. Dit artikel nodigt uit om een stap achteruit te doen en lichaam en de geest waar te nemen. Hierdoor beseffen we dat wat wij zien slechts fragmentarisch is. Dat wij onmogelijk controle kunnen hebben over het leven.

Paula Smit, Nederland

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page