Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

7 November 2013

 

 

Wat betekent controle hebben?

 

Vanaf dat het leven begon, vond het iedere dag plaats zoals het plaatsvond, totdat de mens begon te denken en geloofde dat hij controle had over hoe het plaatsvindt. Vanaf die tijd vond het leven plaats zoals het altijd al deed en de mens blijft nog steeds geloven dat hij controle heeft over de manier waarop zijn dagelijks leven zou moeten plaatsvinden.

 

De mens wenst thuis controle te hebben, de echtgenote wenst over haar kinderen controle te hebben en de chef op het kantoor over zijn werknemers. En de mens weet dat hij op bepaalde momenten niet de controle heeft, maar wenst, hoopt en bidt om altijd zijn dagelijks leven onder controle te hebben. De mens wordt geadviseerd om zijn dagelijks leven onder controle te hebben en wordt daarom geadviseerd om zijn leven zorgvuldig te plannen opdat hij controle heeft. Als de mens werkelijk de controle zou hebben over zijn dagelijks leven, dan zou plannen niet nodig zijn. Omdat plannen wordt geadviseerd en noodzakelijk geacht wordt, is het overduidelijk dat de mens niet werkelijk controle heeft over zijn dagelijks leven, maar het lijkt de grootste deel van de dag alsof het zo is.

 

Het kernpunt van het onder controle hebben van zijn dagelijks leven is om wat anderen doen, spreken of denken te kunnen controleren. Als dit bereikt zou worden, dan zou de mens ervan overtuigd zijn dat hij zijn dagelijks leven altijd onder controle heeft. Hij is bezorgd en heeft iets aan te merken op anderen wanneer hij de controle niet heeft. Hij is tevreden en opgetogen wanneer hij wel de controle heeft. Wanneer de mens de controle niet heeft, dan zijn zijn eigen gedachten het moeilijkst onder controle te krijgen.

 

Als de mens in staat zou zijn om zijn eigen gedachten onder controle te houden, dan zou hij ook weten hoe hij de gedachten van anderen moet controleren. Maar hij weet niet hoe hij zijn eigen gedachten moet controleren, hoewel hij denkt dat hij dat wel weet. Hij zou kunnen weten hoe hij zijn gedachten moet controleren, als hij alleen de gedachten die hij wil kan laten opkomen, of als hij ze kan terugnemen nadat ze opgekomen zijn. Maar beide kan hij niet, want de mens kent zijn eigen gedachten pas nadat ze bij hem opgekomen zijn en nooit ervoor, en hij kan gedachten niet terugnemen nadat ze bij hem opgekomen zijn.

 

Als de mens in staat zou zijn om zijn eigen gesproken woorden onder controle te houden, dan zou hij ook weten hoe hij de gesproken woorden van anderen moet controleren. Maar de mens weet niet hoe hij zijn eigen gesproken woorden moet controleren, hoewel hij denkt dat hij dat wel weet. Hij zou kunnen weten hoe hij zijn eigen gesproken woorden moet controleren, als hij alleen de woorden zou kunnen vormen die hij uitgesproken wil hebben, of als hij ze zou kunnen terugnemen nadat zij uitgesproken zijn. Maar beide kan hij niet, want de mens weet pas wat hij heeft gesproken nadat hij heeft gesproken en nooit ervoor, en hij kan de gesproken woorden niet terugnemen nadat hij ze uitgesproken heeft.

 

Als de mens in staat zou zijn om zijn eigen handelingen onder controle te houden, dan zou hij ook weten hoe hij de handelingen van anderen moet controleren. Maar de mens weet niet hoe hij zijn eigen handelingen moet controleren, hoewel hij denkt dat hij dat wel weet. Hij zou kunnen weten hoe hij zijn handelingen moet controleren, als hij alleen de handelingen zou kunnen doen die hij wil doen, of als hij een handeling zou kunnen terugnemen nadat die gedaan is. Maar beide kan hij niet, want de mens weet pas wat hij gedaan heeft nadat hij de handeling doet en nooit ervoor, en hij kan de handeling niet terugnemen nadat die door hem gedaan is.

 

De mens moet gaan begrijpen dat gedachten, woorden en handelingen plaatsvinden bij hem en ook bij anderen. Als hij begrijpt dat zij plaatsvinden bij hem en dat hij ze niet doet, dan zal bezorgdheid, het zwartepieten, opgewondenheid en tevredenheid vervangen worden door harmonie in het dagelijks leven. De mens denkt dat het leven echt is en hij wil het onder controle hebben, want hij gelooft dat het ware gecontroleerd kan worden. Hij moet gaan begrijpen dat het leven een reflectie is van het ware, dat licht is en het leven is daarom illusoir, dat niet gecontroleerd kan worden.

 

De mens is zo dicht bij de waarheid, dat licht is, en toch ver ervan verwijderd, net zoals de zon die de huid aanraakt zo dichtbij hem is; toch gelooft de mens dat de zon ver weg is in de ruimte.

 

Dus wat betekent controleren? De controle hebben betekent, dat het leven veilig is in de handen van het leven.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

Noot van de redacteur:

De Dikke Controleur uit het verhaal van Thomas de Stoomlocomotief is lange tijd favoriet geweest bij kinderen. Deze vertederende fantasiewereld is opgekomen in de verbeelding van een hoogst creatieve geest. Zo ook is de wereld waarin wij leven opgekomen in de verbeelding van een hoogst creatieve geest. Maar zolang wij deze accepteren als een realiteit waarover wij een controlerende invloed kunnen uitoefenen, zullen wij heel waarschijnlijk de minder vertederende consequenties moeten doorstaan.

Julian, VK

 

Noot van de Duitse vertaler:

De controle hebben is het belangrijkste probleem van het dagelijks leven, binnen de familie, bij gezondheidsvragen, op het werk en in religieuze en spirituele geloofssystemen. Of de mens de controle heeft over zijn gedachten, woorden en handelingen en dat hij de controle zou moeten hebben wordt nooit in twijfel getrokken, hoewel het nooit werkelijk is gelukt. Als het wel zou lukken, dan zou het geen probleem zijn, maar dat is het nog steeds wel. Tezamen met de overtuiging de controle te hebben, wordt de mens dag in dag uit vergezeld van angst, want de mens denkt dat hij de controle heeft, maar op hetzelfde moment betwijfelt hij zijn competentie om het leven te controleren. Als hij werkelijk de controle zou hebben, dan zou hij niet angstig zijn. Dat hij angstig is, bewijst dat de mens de controle niet heeft. Angst komt pas tot een einde, wanneer dat wat hier gedeeld wordt helder begrepen is: “De controle hebben betekent, dat het leven veilig is in de handen van het leven”.

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

Wanneer we een film kijken, zal het nooit in ons opkomen om in te willen grijpen in het verhaal. We weten dat dat niet kan. Het leven is vele malen ingenieuzer dan een film, want soms lijkt het alsof wij de controle hebben en soms blijkt van niet. Dit artikel laat zien dat ons leven als een film is en dat onze schijnbare controle niet werkelijk is. Het spel van het leven wordt door het leven in stand gehouden. Daar hoeven we niets voor te doen.

Paula, Nederland

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page