Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

4 November 2013

 

 

Wat betekent het dagelijks leven?

 

De mens wil dat de dag betekenisvol voor hem is. De dag is betekenisvol voor hem, als hij er tevreden mee is. Hij is tevreden wanneer hij gedurende de dag niet teleurgesteld wordt noch overstuur raakt. Sommige dagen zijn betekenisvol voor hem en sommige niet. Als zijn dag betekenisvol is, dan is de mens gelukkig; als dat niet zo is, dan is hij uiteraard niet gelukkig. De mens doet heel erg zijn best om zijn dagelijks leven betekenisvol te laten zijn, dat wil zeggen naar zijn tevredenheid, maar hij merkt dat hij niet in staat is om de gehele dag betekenisvol te laten zijn, ongeacht hoe goed hij zijn best doet, wenst of bidt dat hij niet teleurgesteld of overstuur zal zijn.

 

Een dag heeft vele situaties en elke situatie heeft een betekenis vanwege goed, slecht, juist of verkeerd. Zonder dualiteit zou geen enkele situatie betekenis hebben. Gedurende de dag ontmoeten individuen elkaar. De ontmoeting wordt herkend door de geest en het kan zijn met een vriend, familielid, collega, kennis of een vreemdeling. De geest is een instrument dat alles herkent, zonder welke de mens niet in staat zou zijn om iets te herkennen. De geest herkent derhalve situaties. De situatie wordt een probleem als zij de mens ten aanzien van zijn overtuigingen over dualiteit niet tevreden stelt.

 

De geest is een inherent instrument dat in de mens ontwikkeld is en hij speelt geen rol in het plaatsvinden van dualiteit. De mens weet niet het moment waarop de dualiteit van een geest zal plaatsvinden. Hij weet niet hoe of wanneer een moment in het leven het volgende moment wordt. Als hij in staat zou zijn om te weten hoe of wanneer een moment het volgende moment wordt, dan zou hij weten hoe of wanneer dualiteit zal plaatsvinden. Hoe of wanneer de geest zal functioneren hangt daarom af van zijn ontwikkeling. De woorden die gesproken worden en de gedachten die plaatsvinden, reflecteren hoe ontwikkeld de geest is. Zoals de zoetheid van een vrucht afhankelijk is van hoe rijp de vrucht is, zo ook is de kwaliteit van de woorden en gedachten die plaatsvinden afhankelijk van hoe rijp de geest is. De woorden die gesproken worden reflecteren de kwaliteit van die specifieke geest. De kwaliteit van iemands geest heeft hij niet onder controle, net zoals een boom de kwaliteit van een vrucht niet onder controle heeft. De kwaliteit van een vrucht wordt gereflecteerd door de smaak die het heeft, evenzo wordt de kwaliteit van de geest gereflecteerd door de woorden die gesproken worden. De kwaliteit van een bepaalde geest reflecteert de mate van inzicht dat ontwikkeld is voor die geest.

 

Het leven bepaalt de eerste ontmoeting die de mens heeft en niet zijn geest, hoewel het wel zo lijkt. Evenzo bepaalt het leven wie we ontmoeten en die is niet gekozen noch bepaald door de geest, hoewel het wel zo lijkt. Dit komt omdat de mens nog moet gaan begrijpen dat elke ontmoeting precies is, want het leven bepaalt het moment en niet de mens. Wanneer de mens begrijpt dat ontmoetingen in het leven precies zijn, dan zal het dagelijks leven betekenisvol en dierbaar worden voor hem. Hij zal tevreden en dankbaar zijn en niet teleurgesteld en overstuur, want hij zal beseffen dat de woorden die gesproken worden noch hun kwaliteit onder controle staan van de mens. Hij zal slechts liefde en zorg hebben voor iedereen die begrijpt of niet begrijpt dat het leven precies is, op elk moment.

 

Dus wat betekent het dagelijks leven? Het dagelijks leven betekent, dat het leven plaatsvindt door middel van ontmoetingen, zodat vertrouwen en geduld in het leven zal plaatsvinden voor de mens.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

 

Noot van de Redacteur:

Er is moed en een diep begrip van het leven nodig, voor de auteur van dit artikel, om te kunnen verklaren, zoals Dr. Shankar hier doet, dat er zowel voor degenen die de precisie van het dagelijks leven zoals het zich elk moment manifesteert begrijpen, als voor degenen die dat niet begrijpen, wordt gezorgd en van wordt gehouden door de wijze. Het zal voor iedereen, behalve voor een enkeling, te uitzonderlijk zijn om te kunnen geloven dat er voor ieder individueel leven wordt gezorgd en van wordt gehouden, op elk moment van de dag. Natuurlijk lijkt het niet zo, want elk van ons zit zo gevangen in onze eigen mentale overtuigingen, dat inzicht slechts zelden oprijst bij de aanblik van het ‘bewijs’ van de gebeurtenis die plaatsvindt. Weinig advocaten zouden erin slagen om het debat over dit onderwerp te winnen in de rechtszaal. Nog minder zouden de zaak aannemen. Begrijpen dat dit zo is, is de toegangspoort tot vertrouwen en geduld in het leven.

Julian UK

 

Noot van de Duitse Vertaler:

De boom van het leven draagt vele vruchten, de vele verschillende geesten die elkaar in het dagelijks leven ontmoeten. De zon van wijsheid schijnt onvoorwaardelijk, maar voor de meeste vruchten is de wijsheid verduisterd door wolken, welke de overtuigingen zijn van de mens gebaseerd op dualiteit. Dit alles is een natuurlijk proces van het leven. Het dagelijks leven is een gelegenheid om de vruchten van het leven waar te nemen en te zien hoe hun rijpingsproces wordt afgeremd of zelfs stopgezet door overtuigingen van dualiteit, zoals goed en slecht, juist of verkeerd. Door waar te nemen begint het inzicht door te breken en schijnt wijsheid door de bewolkte hemel om zo iedereen te rijpen die dit prachtige artikel leest en begrijpt, dat gemanifesteerd wordt door de boom van het leven in de vorm van een heel rijpe vrucht, Dr. Shankar genaamd.

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

 

Back to articles page

 

 

back to articles page