Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

19 Augustus 2013

 

 

Wat betekent verwachting?

 

Eenvoudig gezegd betekent verwachting een sterke overtuiging dat iets zal en zou moeten gebeuren of de hoop dat iets niet gebeurt. Niemand is zeker van wat er op een dag wel of niet zal gebeuren, want alles kan gebeuren. Dus verwachting is ofwel een sterke overtuiging of hoop. De hedendaagse mens heeft verwachtingen van het heden en ook van de toekomst. De mens wordt zelfs geadviseerd om grootse verwachtingen te hebben in het leven. Maar geen mens is zeker van de toekomst en daarom zijn verwachtingen gerechtvaardigd, want zij houden de moed erin.

 

De mens wil dat hem goede dingen gebeuren. Dit is omdat hij wenst gelukkig te leven en hij wenst hetzelfde voor zijn kinderen. En wanneer de mens niet krijgt wat hij wil, dan heeft hij verwachtingen. Wat hij ‘wil’ is wat hem gelukkig maakt. Iedereen heeft verwachtingen, zonder uitzondering: de rijken, de armen, de gezonden , de zieken, de validen, de invaliden, de opgeleiden, de onopgeleiden, de religieuzen, zij die spiritueel zijn, de kenners, enz. Verwachtingen zijn wijd verspreid door de gehele structuur van de gemeenschap.

 

Het leven is barmhartig. Het heeft verwachtingen gemaakt om angst op een afstand te houden en om voor de mens het dagelijks leven gemakkelijker te maken om te leven. De mens gelooft dat zijn verwachting op een zekere dag vervuld zal worden en dit is voor de mens een gebed zonder eind. Het verhaal zal doorgaan zolang de mens denkt dat hij de doener is.

 

Verwachtingen bestaan zodat de mens kan gaan begrijpen dat hij niet de doener is. Dus de mens moet begrijpen dat hij niet de doener is om vrij te zijn van verwachtingen. Door verwachtingen heeft de mens de kans om te beseffen dat het leven niet stroomt zoals de geest verwacht dat het leven stroomt. Dit gebeurt wanneer de mens begrijpt, dat het leven noch het dagelijks leven door de geest wordt gecontroleerd.

 

Het leven vindt plaats voor de mens. Hij maakt het niet, noch is hij in staat om het voor hem niet te laten gebeuren. Hij kan noch het moment zien waarop het leven voor hem plaatsvindt, noch kan hij het moment stoppen. Als hij dat wel zou kunnen, dan zou hij controle hebben over zijn leven en de mens begrijpt dat hij de manier waarop zijn leven zich ontvouwt niet kan controleren.

 

Indien er tijd aanwezig zou zijn in een moment, dan zou de mens in staat zijn om het moment te zien, zoals alles wat gezien wordt in tijd. Tijd is afwezig in een moment van het leven en aangezien het leven elk moment plaatsvindt, is tijd vanzelfsprekend afwezig in het leven. Tijd is daarom illusoir en geen werkelijkheid in het leven. Om iets te kunnen doen, zou men tijd nodig hebben. Aangezien tijd afwezig is in het leven en de wijzen verklaard hebben dat het afwezig is, is het onmogelijk voor de mens om iets te doen en de wijzen hebben eveneens verklaard dat de mens niet de doener is. Het is daarom illusoir om te geloven dat de mens kan doen. Wanneer de mens begrijpt dat hij niet de doener is, begrijpt hij dat het leven elk mens geeft wat hij nodig heeft en elke dag hiermee doorgaat.

 

Dus wat betekenen verwachtingen? Wanneer de mens begrijpt dat hij niet de doener is, leeft hij vreesloos zonder verwachtingen. Hij zal begrijpen dat het leven hem vele kansen geeft om het leven te vertrouwen.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

Noot van de Redactie

Hier is een man, hier is een vrouw, hier is een kind: ieder van hen heeft geleefd en zal leven, geestelijk geconditioneerd, om tijd, handeling en een verwachte uitkomst te respecteren. Het is de manier waarop het leven is en hoe het leven moet worden geleefd. Niemand zal hiermee oneens zijn, noch is er iets verkeerd aan deze allesomvattende illusoire gedachte.

Hier is een wijze, een verlicht wezen, die voorbij de geest is gegaan. Hij heeft het conditioneren van de geest begrepen en de afhankelijkheid van de mens daarvan. Tezamen met deze afhankelijkheid komt hoop en angst, vervoering en depressie – de volledige scala aan menselijke emotionele ervaringen. Dat is het inzicht van de wijze, die de getuige is geworden, het geschenk van het leven.

Julian, V.K.

 

Noot van de Vertaler

In spirituele kringen is het algemeen bekend dat de mens niet de doener is en er zijn vele geschriften die herhalen dat de mens niet de doener is. Desondanks worden tijd, gebeurtenissen en handelingen gezien als echt en door oorzaak en gevolg blijven verwachtingen aanwezig als een realiteit. Daardoor blijft de mens hetzelfde, of hij nu weet dat hij een doener is of dat hij weet dat hij niet een doener is. Maar de wijzen, evenals dit artikel geschreven door een wijze, verklaren dat tijd, gebeurtenissen en handelingen plaatsvinden als een illusie in de geest en niet als een werkelijkheid in het leven en daarom zijn oorzaak en gevolg, net zoals verwachtingen, ook illusoir. Helderheid verschijnt als dit bedoeld is om te gebeuren: Geen tijd – geen gebeurtenis; geen handeling – geen doener; geen geest – geen verwachting. Wat overblijft is alleen maar de tijdloze en enkelvoudige stroom van het leven en vertrouwen in het leven, met de geest die als realiteit afwezig is, maar toch op een mysterieuze wijze als illusie aanwezig is.

Marcus Stegmaier

 

 

Back to articles page

 

 

back to articles page