Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

21th November 2013

 

 

Wat betekent vergeten?

 

De mens vergeet om te doen. Maar wat vergeet de mens om te doen? De mens vergeet soms om te doen wat er in zijn dagelijks leven van hem verwacht wordt. Het kan belangrijk zijn of onbelangrijk; desondanks overheersen meestal boosheid en het zwartepieten, vooral binnen een familie en tussen vrienden en collega’s. Harmonie en vrede gaan verloren en worden pas weer na het verstrijken van tijd herwonnen, maar niet zonder dat er pijn, ongenoegen en teleurstelling is aangedaan. De mens is zich niet bewust van het feit dat er vele dingen gebeuren in het dagelijks leven en het leven gaat door ondanks dat de mens vergeet om ze te doen. Als de mens zou begrijpen wat vergeten betekent, dan zouden boosheid en het zwartepieten afwezig zijn in elke familie, bij een vriend of een collega.

 

Vergeten refereert ook aan gedrag, want de mens wordt ervan beschuldigd dat hij vergeet op passende wijze te doen, spreken of denken. Soms wordt het een probleem en boosheid en het zwartepieten zijn dan het resultaat, maar gewoonlijk wordt dit voorkomen door sociale etiquette. Als mensen met een minimaal of gemiddeld intellect gevraagd zouden worden om niet te vergeten, dan zou dat hout snijden, maar zelfs de intellectuelen en de genieën vergeten. Niet vergeten wordt daarom niet bepaald door het intellect. Het is dus niet verstandig om mensen te vragen om zich te herinneren niet te vergeten. Het zou wijs zijn om te begrijpen wat vergeten betekent.

 

De fundamentele factoren die erbij betrokken zijn, zijn intellect, geheugen en denken, want het woord ‘vergeten’ veronderstelt het falen van het intellect, het geheugen en de capaciteit om te denken. Intellect is een inherent kenmerk van de mens, door middel waarvan geheugen en de capaciteit om te denken bij hem plaatsvonden. De mens kan daarom het intellect niet controleren, noch het geheugen of de capaciteit om te denken, maar hij gelooft dat hij dat wel kan. Net zoals woorden plaatsvonden voor de mens, zo vonden er ook overtuigingen en ideeën plaats. Deze woorden, overtuigingen en ideeën gebeuren de menselijke geest en de mens maakt niet dat zij gebeuren. Hij heeft de foutieve overtuiging dat hij die woorden, overtuigingen en ideeën denkt, maar dat doet hij niet; zij overkomen hem op het juiste moment. Evenzo heeft de mens de foutieve overtuiging dat hij handelingen verricht, maar dat doet hij niet, hoewel het wel zo lijkt. Het leven is een enkelvoudige beweging dat zich mysterieus transformeert tot handelingen in de menselijke geest, precies op het juiste moment.

 

In de natuur vinden er op mysterieuze wijze verschillende en nimmer eendere geluiden plaats en verdwijnen ook weer. Evenzo verschijnen er op mysterieuze wijze verschillende en nimmer eendere geluiden aan de mens en verdwijnen ook weer. Deze geluiden transformeren op mysterieuze wijze tot woorden, overtuigingen en ideeën. Wanneer zij verschijnen gelooft de mens dat hij ze denkt en wanneer zij niet verschijnen, gelooft hij dat hij vergeet. De mens moet het leven dankbaar zijn dat woorden, overtuigingen, ideeën en handelingen op mysterieuze wijze gebeuren en ook weer verdwijnen.

 

Als de mens eerlijk zou zijn, dan zou hij beseffen dat hij op mysterieuze wijze vergeet. Het leven laat de mens op het juiste moment vergeten. Als het bedoeld is om te gebeuren, dan zal het leven het laten gebeuren op het juiste moment; hij hoeft alleen maar geduldig te zijn. De mens vindt het fijn om bepaalde dingen in het leven te vergeten en moet het leven daarom dankbaar zijn dat hij die vergeet. Als de mens begrijpt wat vergeten betekent, dan zouden boosheid en het zwartepieten niet bestaan in de familie of tussen vrienden en collega’s.

 

Dus wat betekent vergeten? Vergeten betekent dat de mens dankbaar moet zijn en geduldig moet zijn met het leven.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

Noot van de redacteur:

Als dit niet een artikel is voor het dagelijks leven en om te delen, welke is dat dan wel? We delen allen met elkaar in het leven en met het leven, of we dat leuk vinden of niet. Zo is het voorbestemd, met uiterste precisie, wie en wat onze medebewoners zijn. Hebben wij een keus, is altijd de grote vraag. Ons geloof in keus is belangrijk voor ons zelfvertrouwen, vooral wanneer het resultaat hogelijk gewaardeerd wordt. Maar vergeten? Het is zo gewoon dat dit voorkomt, dat het gezien wordt als een negatieve eigenschap in mensen, want vaak kan het ‘gevolg’ van vergeten heel ernstig zijn. Zo wordt er over gedacht. Zo wordt er echter niet in dit artikel over gedacht. Dankbaarheid en geduld zijn de beloning voor inzicht – opmerkelijk.

Julian, VK

 

Noot van de Duitse vertaler:

In elke relatie en zelfs als we alleen zijn op onszelf, is vergeten een probleem. Als we iets vergeten zijn, dan verwijten wij elkaar en onszelf. Het is echter heel simpel: Als de mens de denker zou zijn, dan zou hij nooit iets vergeten. Maar vergeten overkomt de mens of hij dat leuk vindt of niet. Dus vergeten is een geheugensteuntje van het leven, om nooit te vergeten dat de mens niet de doener, spreker of denker is. Dank u dr. Shankar, dat u in dit artikel uitlegt wat vergeten werkelijk betekent!

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

Van jongs af aan wordt ons voorgehouden dat we moeten onthouden en niet vergeten. De overtuiging dat we de doener zijn is zo overheersend, dat we ons niet in het mysterie van vergeten verdiepen. De geest gaat echter naarstig op zoek naar manieren om het vergeten te voorkomen en maakt verwijten als er iets vergeten is. Dit artikel toont ons dat de aanwezigheid van handelingen of gedachten en de afwezigheid van handelingen of gedachten plaatsvindt zonder onze tussenkomst. De illusie dat wij handelen en denken vindt plaats door het leven met ongelofelijke precisie.

Paula, Nederland

 

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page