Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

19 januari 2014

 

 

Wat betekent vrije wil?

 

Vrije wil en keuze zijn twee uitdrukkingen met verschillende betekenissen. Het verschil zit alleen in de definitie, maar niet in het gebruik. In het gebruik zijn beide uitdrukkingen synoniem. De vrije wil van de mens in het dagelijks leven is zijn keuze en zijn keuze in het dagelijks leven is zijn vrije wil.

 

Vrije wil functioneert onder de vermomming van keuze en op dezelfde manier functioneert keuze onder de vermomming van vrije wil. Dit is het normale gedrag van het individu of het ego in het dagelijks leven. Het is overduidelijk dat vrije wil aangeeft dat de mens de doener is, die kan kiezen.

 

De mens kan doen wat hij wil en logischerwijs kan niet bewezen worden dat hij dat niet kan. Een logisch inzicht in de zaak bewijst het tegendeel. De mens kan zijn vrije wil aantonen door te voorzien in een oorzaak om een effect te veroorzaken. Bijvoorbeeld, iemand kan zeggen: “Ik ga een stoel verplaatsen van hier naar daar” en hem vervolgens verplaatsen, daarmee, met vrije wil als oorzaak, bevestigend dat hij in staat is om een effect teweeg te brengen.

 

Toegegeven, de mens die de vrije wil heeft, is de oorzaak van het teweegbrengen van een gevolg, maar hoe zit het met de stoel? Die is beiden, een oorzaak en een gevolg. De oorzaak van de stoel is hout. De oorzaak van hout zijn atomen, die feitelijk licht zijn. Het gevolg van de atomen is ook de stoel. De oorzaak en het gevolg van de stoel zijn daarom dezelfde, dat zijn atomen ofwel licht.

 

Evenzo is de oorzaak en het gevolg van de mens ook dezelfde, dat zijn atomen of feitelijk licht. Zo ook zijn de oorzaak en het gevolg van het licht van de wereld, mens, geest, inclusief vrije wil, vegetatie, dierenrijk, ruimte en tijd atomen ofwel licht. Maar vreemd genoeg is de oorzaak van licht niet bekend, hoewel de gevolgen ervan wel. Dat betekent daarom dat de wereld en zijn gevolgen licht zijn, dat zonder oorzaak is. Dat dat licht kan bestaan zonder een oorzaak tart elke logica en rede.

 

Dit kan alleen maar betekenen dat de oorzaak van vrije wil nooit kan worden gekend. Er kan alleen gezegd worden dat een van de gevolgen van licht vrije wil is. De gevolgen van licht, wat zo’n beetje alles is wat bestaat, waarvan de oorzaak nooit kan worden gekend, zijn inderdaad een wonder en een mysterie. Zij zijn aanwezig en toch ook weer niet aanwezig. De mens zal moeten nadenken over hoe werkelijk zijn vrije wil is.

 

De mens kan niet bewijzen dat hij een vrije wil heeft, want hij kan geen oorzaak leveren voor het licht waarvan het gevolg vrije wil is. Hij kan slechts opeisen dat hij een vrije wil heeft. De verlichten hebben verklaard dat het ego een eiser is. Hij eist vrije wil, die het niet kan aantonen.

 

Dus wat betekent vrije wil? De illusoire macht van de geest bekrachtigt de overtuiging dat een individu echt is vanwege de aanwezigheid van zijn vrije wil. Een individu kan echter niet bewijzen dat hij echt is, want hij is een gevolg van licht waarvan de oorzaak niet gevonden is. Als de oorzaak van licht gevonden kan worden, dan zou een individu en zijn vrije wil echt zijn. Tot dan is alles wat bestaat in de wereld illusoir, inclusief vrije wil.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar

© Copyright V.S. Shankar 2014

 

Noot van de redacteur:

Een woord of woorden worden gebruikt om uitdrukking te geven aan een idee, welke dat ook moge zijn. De uitdrukkingen ‘vrije wil’ en ‘keuze’ onderbouwen de bewering van de mens dat hij of zij zelf beschikt. Deze bewering wordt vaak gebruikt om zijn of haar individualiteit of integriteit te verdedigen. Filosofiestudenten ruziën al sinds lang fel over deze kwestie. En toch gebruikt de mens de uitdrukking ‘Uw wil geschiede en niet de mijne’, om aan te geven dat hij of zij niet de controle heeft. Het kan ook duiden op een wens om de verantwoordelijkheid van een handeling en het gevolg daarvan over te dragen aan een ‘hogere’ macht. Dit artikel schijnt hier het welkome licht van inzicht. Dank u, dr. Shankar.

Julian Capper, Verenigd Koninkrijk

 

Noot van de Duitse vertaler:

Al vanaf dat de mens zijn geest gebruikt om te onderzoeken hoe het leven in elkaar zit, gebruikte hij logica om te weten hoe het leven, ten gevolge van oorzaak en gevolg, functioneert. Echter, wanneer men vraagt “Wat is leven?” is er één antwoord dat niet bevraagd kan worden en één vraag die niet beantwoord kan worden. Het ene antwoord dat niet bevraagd kan worden is: “Alles wat bestaat op de wereld, inclusief de wereld, bestaat uit licht”. De ene vraag die niet beantwoord kan worden is: “Wat is de oorzaak van licht?”. Alles heeft een oorzaak op de wereld, relatief gesproken; maar absoluut begrepen, zijn oorzaak en gevolg niet werkelijk maar illusoir en dit geldt ook voor vrije wil. Dit artikel onthult dat de mens geen vrije wil kan hebben, maar dit slechts opeist op basis van relatieve logica. Het inzicht van dit diepgaande artikel, echter, is gebaseerd op absolute logica.

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

Vrijheid wordt over het algemeen opgevat als de mogelijkheid om te kunnen doen en laten wat je wilt. We vragen ons echter niet af hoe de keuze tot stand komt of waar de wens vandaan komt. De mens ziet zichzelf als een afgescheiden eenheid die keuzes maakt die uniek en kenmerkend zijn voor hemzelf als persoon. De wetenschap is bezig te bewijzen wat in dit artikel wordt uitgelegd, namelijk, dat alles wat bestaat ontstaan is zonder voorafgaande oorzaak en dat alles wat er nu is uit dezelfde substantie is ontstaan. Als alles uit dezelfde substantie voortkomt, dan moeten ook de wensen en keuzen daaruit voortkomen samen met de persoon die denkt dat hij een vrije wil heeft. Dan is wat wij aanzien voor vrij wil, een spontane beweging in het universum.

Paula Smit, Nederland

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page