Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

30 december 2013

 

 

Wat betekent logica?

 

De primitieve mens had niet de logica die alleen de moderne mens heeft. Maar wanneer begon logica en wie is die begonnen? Kan de mens logica begonnen zijn? De mens gelooft, logischerwijs, dat iemand wel degelijk logica begonnen is, hoe zou hij anders aan logica gekomen zijn? Logica bestaat uit woorden die een taal vormen. Dus logica is opgerezen uit de betekenissen die woorden hebben. De mens gebruikt logica om tot een conclusie te komen die gebaseerd is op feiten. Conclusies op hun beurt leiden tot oordelen, de consequenties daarvan voor het dagelijks leven van een familie of in het algemeen, zijn gevoelens die de harmonie bewaren of verdrijven. En geen mens wenst de harmonie te verliezen of die te verdrijven. Logica is verschillend voor verschillende mensen, evenmin is de intensiteit van logica identiek in ieder mens. Maar hoe echt of feitelijk is logica, is de vraag die zorgvuldig met inzicht moet worden overdacht.

 

Een inzicht in de oorsprong van een woord zou zijn door terug te gaan naar de wortels. De wortels van een woord leiden logischerwijs terug naar weer een ander woord. Inzicht doet dieper overdenken wat werkelijk de wortels zouden kunnen zijn van het eerste woord dat door de mens werd gesproken. Het antwoord ligt in het heden. Elk woord wordt gehoord als een geluid. Een vreemde taal is er een voorbeeld van dat een woord geluid is. Als de natuur wordt geobserveerd, dan is het duidelijk dat vegetatie en het dierenrijk geluid maken. Deze observatie zou inhouden dat de primitieve mens ook geluiden maakte, die ontwikkeld en verfijnd zijn tot woorden en verschillende talen. Het is zeker, dat de wortels van elk woord geluiden zijn. Het inzicht zou verder leiden tot dat wat de wortels van een geluid zou kunnen zijn. Hedendaagse wetenschap waarvan de wortels paradoxaal genoeg geluiden zijn, dat zijn woorden, geeft aan dat geluid wordt geproduceerd door de verplaatsing van moleculen in een medium dat geluid draagt. Dit betekent dat zonder medium, dat is vloeistof of lucht, geluid niet kan bestaan. Wetenschap geeft verder aan dat moleculen in elk medium opgebouwd zijn uit atomen, die feitelijk licht zijn.

 

Wetenschap geeft verder aan dat geluid niet door een vacuüm kan reizen. Het betekent niet dat er geen moleculen aanwezig zijn in een vacuüm. Het betekent dat er moleculen in een vacuüm aanwezig zijn die te klein zijn en die nog waargenomen moeten worden. Het betekent slechts dat geluid reist door een vacuüm evenals licht, dat ook nog niet waargenomen wordt, noch gehoord kan worden door het menselijk oor of gezien kan worden door het menselijk oog. De mens kan ook niet licht zien in het geluid dat hij kan horen. De snelheid van het licht in de moleculen in een vacuüm en in hoorbaar geluid, moeten nog vastgesteld worden. Vandaar dat het logisch is om te zeggen dat de wortels van geluid licht zijn.

 

De intelligentie van het leven heeft op mysterieuze wijze intellect gemanifesteerd in de menselijke geest. Later, door middel van het intellect, heeft het leven licht als geluid gemanifesteerd in de geest van de primitieve mens. Later heeft het leven op mysterieuze wijze, door middel van intellect, de geluiden in de menselijke geest eerst getransformeerd naar letters en vervolgens de letters naar een woord en nog weer later betekenis toegevoegd aan de woorden. Dit heeft geleid tot het verschijnen van logica in de geest, waarvan de wortels evengoed geluid zijn. Als logica geen feit is, maar slechts geluiden die redelijk lijken, hoe feitelijk of echt zou een logische conclusie kunnen zijn, daarover zou moeten worden nagedacht. Wanneer de mens zich realiseert dat logica illusoir is en niet echt, dan zal harmonie altijd overheersen in een familie of in het algemeen.

 

Dus wat betekent logica? Logica betekent dat de intelligentie van het leven niet begrepen kan worden door middel van logica.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

Noot van de redacteur:

Wat een schijnwereld toch waarin wij mensen zo graag wonen – en dat is een heel oude gewoonte. Het is een mantel van bedrog voor de drager. Trots ook en hogelijk gerespecteerd is de man of vrouw die de vaardigheid van logica beheerst en zo de grond beheerst waarop hij of zij staat. Inzicht echter, door de wijze geschonken in dit artikel, openbaart dat de grond waarop de beoefenaar van de logica staat, hooguit wankel is en verstoken van realiteit.

Julian Capper, VK

 

Noot van de Duitse vertaler:

Elke discussie is gebaseerd op argumenten die logische conclusies bevatten. Logica kan correct worden toegepast, maar als de vooronderstellingen verkeerd zijn, dan moet elke conclusie ook wel verkeerd zijn, hoe logisch die ook is. Vooronderstellingen worden aangezien voor feiten. Echter, de eerste vooronderstelling die door de logische geest wordt gebruikt, is dat de geest in het leven is en de mens is zich er niet van bewust dat dit niet het geval kan zijn. Omdat in het leven de geest slechts geluid is en daarom illusoir en niet echt, moet iedere conclusie ook wel illusoir zijn, in de betekenis van alleen bestaand in de geest en niet in het leven. In dit artikel wordt een gedetailleerde uitleg gegeven om de logische geest te tonen – paradoxaal genoeg door middel van logica – dat het leven niet begrepen kan worden door middel van logica.

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

Het inzicht dat in dit artikel met ons wordt gedeeld, gaat verder dan wat de wetenschap tot nu toe heeft ontdekt. Het gaat verder dan wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Dat de menselijke geest gevuld is met geluiden, die wij taal noemen, en dat die geluiden in feite licht zijn, lijkt ver verwijderd van onze dagelijkse realiteit. Met diezelfde taal en met de logica die wij zo hogelijk achten, wijst dit artikel de richting voorbij de alledaagse aannames naar een diepere laag van de werkelijkheid, daar waar het leven niet opgedeeld is in de begrippen van de taal. Hierover nadenken brengt de geest naar de uiterste grens van taal om te gaan zien dat logica ons geen antwoorden kan geven.

Paula Smit, Netherlands

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page