Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

28 Augustus 2013

 

 

Wat betekent liefde?

 

Iedere man en vrouw verlangt naar liefde en ook naar liefhebben. Iedere man en vrouw wil liefde in zijn of haar leven en geen mens die dit ontkent. Iedereen heeft een concept van liefde die afhangt van zijn of haar opvoeding, educatie en de invloed van religie of het ontbreken daarvan. En toch is geen man of vrouw zeker van wat liefde werkelijk is.

 

De mens is nog niet in staat om precies vast te stellen wat liefde werkelijk betekent. Desondanks is hij er zeker van dat deugdzaam gedrag een centrale rol speelt in het in stand houden ofwel het accepteren van liefde. Iedere man of vrouw heeft zijn of haar persoonlijke maatstaf voor deugdzaamheid. Als het gedrag deugdzaam is naar de wederzijdse maatstaven, dan krijgt liefde de overhand tussen de twee betrokkenen. Als het gedrag niet deugdzaam is naar zijn of haar maatstaf, dan is de liefde aangetast of zelfs verdwenen.

 

De mens gelooft dat deugden de mens helpen om de hoogste deugd te verkrijgen, dat is liefde. Dus voor de mens is liefde de hoogste deugd om te bezitten en hij verlangt dat deze deugd blijvend is, maar dat is hij nooit. Liefde wordt herwonnen of is verdwenen, maar zij is nooit blijvend voor de mens en dit brengt hij of zij die verliefd is, in de war. Dit verdient een eerlijk onderzoek.

 

Iedere man en vrouw op de wereld zegt dat hij of zij liefdevol is. De echtgenote zegt dat zij houdt van haar kinderen en van haar man, en de echtgenoot zegt ook dat hij van zijn familie houdt. Dat doen zij ook, meestal, maar niet altijd. Indien liefde altijd aanwezig zou zijn, dan zou het in elk huishouden, elke gemeenschap en in elk land de hele tijd overheersen.

 

Maar dit is niet evident in elk huis of gemeenschap waar dan ook ter wereld. Dit betekent klaarblijkelijk dat man of vrouw elkaar kunnen liefhebben, maar zich niet de hele tijd deugdzaam gedragen. Dit komt omdat er nog nooit van gedrag dat altijd deugdzaam is gehoord is, noch bestaat het. Gedrag is altijd tweevoudig – acceptabel of onacceptabel – maar nooit de hele tijd deugdzaam, volgens welke maatstaf dan ook.

 

Gedrag is een inherente eigenschap van de mens en het zal acceptabel of onacceptabel zijn op welk punt in zijn of haar leven dan ook. Gedrag is een uitdrukking van het leven en het ligt niet aan wilskracht, besluit of keuze om het te verbeteren of het te behouden, hoewel het wel zo kan lijken.

 

Het gedrag van de mens kan onderwezen en door opvoeding gestuurd worden en dit gebeurt ook, maar er kan niet van verwacht worden dat het altijd deugdzaam is volgens welke maatstaf dan ook. Vandaar dat er onmogelijk verwacht kan worden dat deugdzaam gedrag liefde zal behouden of accepteren.

 

De mens die begrijpt dat gedrag inherent is, accepteert de ander zoals hij of zij is op elk punt in zijn of haar leven. Zo’n man of vrouw is deugdzaam en is in staat om lief te hebben. Hij beseft dat liefde niet een deugd is dat gecultiveerd kan worden of een ideaal dat bereikt kan worden.

 

Dus wat is liefde? Het is niet wat de mens denkt dat het is.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

 

Noot van de Redactie:

Liefde is een hele krachtige invloed in het leven. Zij heeft meer woorden aangetrokken, gesproken of gezongen, in elke taal of traditie waar menselijke activiteit is, dan enig andere kracht die door de mens wordt ervaren. ‘Laat mij geen beletselen toestaan tot het huwelijk van waarachtige zielen. Liefde is geen liefde die verandert wanneer zij veranderingen aantreft.’ Deze zinnen uit een van Shakespeares sonnetten bekrachtigen de vraag waarmee dit artikel eindigt: ‘Dus wat is liefde?’.

De creativiteit van de mens werd nimmer zo gestimuleerd om uiting te geven aan grote kunstwerken en architectuur, als door, wat genoemd wordt, de liefde van God. Zulke schatten schenken rijke voeding aan miljoenen volgelingen en bezoekers van alle tijden. We zullen het er waarschijnlijk allemaal mee eens zijn dat liefde aan voorwaarden gebonden is, hoewel het begon met een plechtige eed voor niet slechts een lang leven, maar voor de eeuwigheid zelf. Het is een zeldzaam mens die durft te delven in een van de grote geheimen van het leven – het geheim van de liefde. Reflecteren op het mysterie van de liefde kan het begin zijn de liefdesreis.

Julian

 

 

Back to articles page

 

 

back to articles page