Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

15 Juni 2013

 

 

Wat doet de mens?

 

De mens denkt dat hij vele handelingen verricht en de gemeenschappelijke factor in alle handelingen is beweging. Bijvoorbeeld, tijdens het schrijven bewegen de vingers, tijdens het spreken bewegen de lippen, tijdens het ruiken bewegen de neusvleugels, tijdens het proeven beweegt de tong en tijdens het werk beweegt het lichaam.

 

Het lichaam beweegt constant de hele dag door, niet alleen overdag, maar ook tijdens de slaap. Ook als de mens zit, staat of ligt blijft het lichaam bewegen, als dat niet het geval was dan zou hij dood zijn. De voortdurende bewegingen die de hele dag plaatsvinden, worden niet gelabeld als handelingen, met uitzondering van sommige bewegingen. Dat betekent dat zitten, staan of liggen onderdeel is van een voortdurende beweging van het hele lichaam. Dit betekent dat het hele lichaam beweegt vanaf de geboorte tot de dood.

 

Beweging is in feite het gemeenschappelijke element in het leven en de natuur. Er is beweging wanneer de wind waait, wanneer water stroomt en wanneer er vuur is ontstoken, wat de mens kan zien. Maar de mens kan de aarde die om zijn as draait, de beweging van groei en de beweging van gedachten in de geest niet zien bewegen. Dat betekent niet dat zij niet bewegen. Evenzo, wanneer het lijkt alsof de mens is gestopt met bewegen, beweegt het hele lichaam nog steeds. De geest kan het hele lichaam niet zien bewegen, maar dat betekent niet dat het lichaam gestopt is met bewegen – het beweegt, omdat het leeft. En ook, wanneer een deel van het lichaam beweegt, bewegen de andere delen ook. De geest kan de andere delen niet zien bewegen, maar dat betekent niet dat de andere delen niet bewegen – dat doen zij wel, want zij leven.

 

De zon komt niet op en gaat niet onder, maar voor de menselijke geest lijkt het alsof de zon opkomt en ondergaat. Evenzo beweegt het hele lichaam continu en voor de menselijke geest verschijnt deze beweging als handelingen. De mens beweegt elk moment spontaan, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar. De mens kan de beweging in het leven of de natuur niet teweegbrengen, inclusief die van zijn lichaam. Als hij dat wel zou kunnen, dan zou zijn leven op maat gemaakt zijn, want hij zou precies kunnen doen wat hij wil doen en wensen en plannen zou niet nodig zijn.

 

De mens kent alleen het punt waar de reis naar zijn werk elke dag begint en het punt waar het eindigt, maar niet elk punt van de reis naar zijn werk. Dit komt omdat de positie van het lichaam op elk punt van de reis elke dag verschillend is. Dit betekent dat de positie die het lichaam elke dag inneemt nooit opnieuw ingenomen wordt. Als metafoor: de mens stapt nooit twee keer in dezelfde rivier, want de rivier is weggestroomd op het moment dat hij erin stapt. De mens heeft tot nu toe nog niet begrepen dat zijn hele lichaam elk moment van de dag beweegt, of hij dat leuk vindt of niet, spontaan, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar, zonder onderbreking.

 

Daarom, wanneer de mens elke dag naar zijn werk gaat, realiseert hij zich niet dat zijn lichaam ook bewoog voordat hij naar zijn werk ging. Het blijft ook bewegen nadat het aangekomen is bij zijn werk, zodanig dat de beweging van iedere handeling opgaat in de volgende, zonder onderbreking. Deze handelingen zouden toegeschreven kunnen worden aan de mens indien hij de beweging die plaatsvindt in het lichaam zou kunnen stoppen, maar dat kan hij niet, want het lichaam beweegt zelfs als hij denkt dat hij het heeft gestopt. De diversiteit aan beroepen bestaat omdat de beweging van elk mens specifiek is voor hem, maar verschillend van de ander. Zij kunnen hetzelfde zijn, maar nooit identiek.

 

Dus wat doet de mens? De mens doet niets, en toch gebeurt alles. Het leven heeft de beweging van ieder lichaam ontwikkeld en verfijnd, welke voor de menselijke geest op mysterieuze wijze verschijnt als handelingen.


Author: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

 

Back to articles page

 

 

back to articles page