Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

8 mei 2013

 

 

Wat weet de mens?

 

Het is duidelijk dat de mens, door middel van taal, een groot aantal verschillende onderwerpen kent. Maar wat wist de eerste mens op aarde? Het logische antwoord zou moeten zijn: niets. Het eerste woord dat de mens kende kan ook nooit geweten worden. Zelfs tot op de dag van vandaag is het niet mogelijk om te weten wat een baby als eerste te weten zal komen.

 

Het is overduidelijk dat de primitieve mens alleen geluiden kan hebben gekend voordat geluiden zich ontwikkelden tot woorden in zijn geest. De verzameling woorden vormden het geheugen van de mens. Vervolgens relateerde het intellect, heel precies, woorden uit het geheugen aan beelden in de geest. Zelfs tegenwoordig kent een baby eerst geluiden, dan woorden en relateert deze later aan beelden in een boek en tenslotte aan het leven.

 

Naarmate het leven zich ontwikkelde, identificeerde de mens het leven door middel van woorden. Aanvankelijk was de identificatie incorrect en naarmate het intellect zich ontwikkelde, ging de mens het leven correct identificeren met woorden. Dit kenmerk is zelfs nu nog aanwezig. Een baby kan bijvoorbeeld het woord ‘kat’ kennen, maar identificeert een ‘hond’ als een ‘kat’. Naarmate het kind opgroeit, wordt het woord ‘kat’ uit het geheugen correct geïdentificeerd met een ‘kat’. Zelfs tegenwoordig leert een baby eerst zijn geheugen kennen en daarna het heden, gevolgd door het verleden en tenslotte de toekomst.

 

Dus is er dan iets wat de mens niet weet?

Tot nu toe weet de mens niet:

dat geluid op mysterieuze wijze is verschenen als taal en onderwerpen;

dat geluid op mysterieuze wijze is verschenen als geheugen, verleden, heden en toekomst;

dat het moment ‘hier en nu’ eeuwig is en niet tijdgebonden;

dat het leven zich mysterieus ontwikkelt;

dat de mens in het moment nooit, op welk moment dan ook, het ‘hier en nu’ gekend heeft en dat ook nooit zal kennen.

 

Dus wat weet de mens?

De hedendaagse mens kent alleen zijn geheugen, dat zich op mysterieuze wijze ontwikkeld heeft tot verleden, heden en toekomst.

 


Author: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page