Inhoud van deze map:

CD
De mens is verslaafd aan herhaling en woorden vormen geen uitzondering op deze gewoonte. De geest is een expert in herhalen, en het herhaalde wordt waarheid, vandaar de affiniteit met het horen van datgene wat al bekend is. De inhoud van elke CD is verfrissend nieuw en is in geen enkele tekst of bibliotheek te vinden. Er is geen kennis nodig om de lezingen te kunnen volgen. Ze hebben geen betrekking op het verleden en zeker niet op de toekomst. De lezingen voeren de luisteraar naar het tijdloze en gedachteloze 'nu', daar waar ieder mens leeft en waar het leven werkelijk is. De woorden op de CD's zijn van Dr. Vijai S Shankar, die bereid is om zijn inzicht in het leven met ieder van ons te delen die op zoek is naar verlichting.
DVD
Woorden hebben voor de mens alleen betekenis als ze worden ondersteund door overtuigingen en feiten. De mens voelt zich immers prettig met dat waarmee hij bekend is, hetgeen voor hem wijsheid is. Deze DVD's, daarentegen, zijn spontane door Dr. Vijai S Shankar gehouden lezingen. Hij legt uit dat de wereld waarin de mens leeft een optische en auditieve illusie is, gemanifesteerd door licht en geluid in het tijdloze en gedachteloze 'nu' en het naamloze 'hier', hetgeen leven is. Het werkelijk levend zijn is het geschenk dat door de spreker wordt aangeboden aan degenen die het willen ontvangen.
Boeken
De hier weergegeven boeken zijn een onschatbare verzameling van diepgaande analyse en onderzoek van de illusoire geest en de wereld waarin de mens leeft. Ze graven diep in elk gevoel en elke emotie die de mens kent en waarvan hij sommige adoreert en andere verafschuwt, maar die desalniettemin alle illusoir zijn. Aangetoond wordt dat de wanhopige pogingen van de mens om gevoelens te weren of op te roepen even reëel zijn als een schaduw. De lezer zal geduld en moed nodig hebben om de wijze te volgen waarop Dr. Shankar in deze boeken toelicht dat het illusoire, indien volledig begrepen, de weg is naar verlichting.
Books
De hier weergegeven boeken zijn een onschatbare verzameling van diepgaande analyse en onderzoek van de illusoire geest en de wereld waarin de mens leeft. Ze graven diep in elk gevoel en elke emotie die de mens kent en waarvan hij sommige adoreert en andere verafschuwt, maar die desalniettemin alle illusoir zijn. Aangetoond wordt dat de wanhopige pogingen van de mens om gevoelens te weren of op te roepen even reëel zijn als een schaduw. De lezer zal geduld en moed nodig hebben om de wijze te volgen waarop Dr. Shankar in deze boeken toelicht dat het illusoire, indien volledig begrepen, de weg is naar verlichting.