Woorden hebben voor de mens alleen betekenis als ze worden ondersteund door overtuigingen en feiten. De mens voelt zich immers prettig met dat waarmee hij bekend is, hetgeen voor hem wijsheid is. Deze DVD's, daarentegen, zijn spontane door Dr. Vijai S Shankar gehouden lezingen. Hij legt uit dat de wereld waarin de mens leeft een optische en auditieve illusie is, gemanifesteerd door licht en geluid in het tijdloze en gedachteloze 'nu' en het naamloze 'hier', hetgeen leven is. Het werkelijk levend zijn is het geschenk dat door de spreker wordt aangeboden aan degenen die het willen ontvangen.

 

 

aantal per pagina
pagina
show calender show calender