“Er is geen juist pad. Er is geen verkeerd pad. Het leven is jouw pad.”

Dr. Vijai S Shankar

 

 

De Academy of Advaita is opgericht door Dr. Vijai S. Shankar om wijsheid over de wereld te verspreiden. De Academy of Advaita bevat de oorspronkelijke woorden van Dr. V.S. Shankar in de vorm van gesproken en geschreven woorden op CD, DVD, BOEKEN en de WEBSITE. De gesproken of geschreven woorden zijn niet overgenomen van een andere auteur of bron, noch zijn zij uitgesproken door enig andere auteur. De woorden zijn ook niet overgenomen van welke geschriften dan ook. De Academy of Advaita bewaart de wijsheid niet alleen voor deze generatie, maar ook voor toekomstige generaties.

Advaita

Advaita betekent dat het leven is ‘zoals het is’. Het woord advaita, dat ‘niet twee’ betekent, komt uit het Sankriet. Advaita betekent ook ‘non-dualiteit’. Advaita houdt niet alleen in dat het leven licht is, omdat de essentie van alles in het leven licht is, maar geeft ook aan dat licht ‘zoals het is’, ‘niet twee’ is. Dit impliceert dat advaita licht is. De twee of het vele in het leven lijken werkelijk voor de geest, maar zijn desondanks een reflectie van licht.

Dvaita betekent ‘twee’ of ‘dualiteit’ en dualiteit is werkelijk voor de menselijke geest. De twee of het vele zijn toe te schrijven aan kleuren en kleuren zijn een reflectie van licht. Licht ‘zoals het is’, is echter één en niet twee. Daarom is het werkelijke in de geest, dat dvaita is, een illusie van licht en niet werkelijk.

‘Leven’ is advaita, dat wil zeggen ‘niet twee’ of ‘afwezigheid van dualiteit’. Zo is het leven van iedere man en vrouw. De ‘geest’ is tweevoudig, dat wil zeggen ‘twee’ of ‘aanwezigheid van dualiteit’. Zo is de geest van iedere man en vrouw.

Het werkelijke blijft hetzelfde zonder te veranderen. Maar alles verandert in het leven, dus het werkelijke, dat wat de geest denkt dat werkelijk is, is illusoir. De wijzen realiseerden zich dat het werkelijke in het leven illusoir is, dat wil zeggen voor de geest, dat het werkelijke lijkt te bestaan in het leven, terwijl het niet als een realiteit in het leven bestaat. ‘Neti Neti’ betekent ‘niet dit, niet dit’ of ‘noch dit, noch dat’, om aan te geven dat ‘dit’ of ‘dat’ illusoir is en niet werkelijk.

Illusoir betekent dat het werkelijke bestaat, maar het bestaan van het werkelijke illusoir is, dat wil zeggen het werkelijke niet bestaat op de manier waarop de geest denkt dat het bestaat. Het illusoire bestaat als een spel van licht en geluid, dat aanleiding geeft tot een misleiding van de werkelijkheid.

Het werkelijke dat bestaat in de wereld, met inbegrip van de wereld, is illusoir, want elk atoom van het werkelijke dat bestaat is licht. Het werkelijke dat bestaat is daarom een illusie van licht en niet een realiteit. De wijzen hebben terecht verkondigd dat het leven een spel is van licht en geluid, zonder een werkelijke oorzaak of gevolg en dat licht, dat geen werkelijke oorzaak heeft, alleen illusoire gevolgen van de werkelijkheid reflecteert.

Daarom kan het werkelijke, of advaita, nooit gekend, onderwezen, beoefend, gezocht of ervaren worden. Alleen het illusoire kan gekend, onderwezen, beoefend, gezocht of ervaren worden. Begrijpen dat het leven, zoals de geest denkt dat het is, illusoir is, dat is advaita, non-dualiteit of absoluut inzicht. Het leven heeft de geest alleen aan de mens geschonken, zodat hij zijn eigen geest kan gaan begrijpen. Dit absoluut inzicht leidt tot verlichting.

 

Advaita of non-dualiteit is absoluut inzicht.

Non-dualiteit of absoluut inzicht is advaita.

Absoluut inzicht of advaita is non-dualiteit.

 

De artikelen wijzen naar advaita.

De boeken beschrijven advaita.

De cd’s verklaren advaita.