De hier weergegeven boeken zijn een onschatbare verzameling van diepgaande analyse en onderzoek van de illusoire geest en de wereld waarin de mens leeft. Ze graven diep in elk gevoel en elke emotie die de mens kent en waarvan hij sommige adoreert en andere verafschuwt, maar die desalniettemin alle illusoir zijn. Aangetoond wordt dat de wanhopige pogingen van de mens om gevoelens te weren of op te roepen even reëel zijn als een schaduw. De lezer zal geduld en moed nodig hebben om de wijze te volgen waarop Dr. Shankar in deze boeken toelicht dat het illusoire, indien volledig begrepen, de weg is naar verlichting.

 

 

series
aantal per pagina
pagina
show calender show calender