Disclaimer:

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruik van de websites van stichting Academy of Advaita.

 

Deze algemene voorwaarden voor gebruik ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van iedere website (de "website") van stichting Academy of Advaita en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (de "Informatie") op of middels de website.

 

Stichting Academy of Advaita aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

·

Schade in verband met het gebruik van de Website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de Website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst.

·

Informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de Website wordt geplaatst.

 

Auteursrecht

© Dr. Vijai S. Shankar. All rights reserved worldwide. Dr. Vijai S. Shankar is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de Website en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de Website en de Informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dr. Vijai S. Shankar niet toegestaan.

 

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.