Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

20 Januari 2013

 

 

Verschijnselen in het Leven

 

Alles in het leven is gebeurd en ook de wereld is waarschijnlijk op een bepaald moment gebeurd. Dat moment is echter een mentale aanname zonder een precieze, getalsmatige berekening ervan.

Desondanks omarmt de mens een moment als zijnde een bepaling van tijd zonder bewijs van zijn tijdsduur. Het moment dat het leven en de wereld begonnen, wordt als een realiteit geaccepteerd en omarmd door twee gerespecteerde en tegenovergestelde scholen: de ene is religie en de ander is wetenschap. De school van wetenschap gelooft dat de wereld begon door een oerknal en het leven door evolutie, terwijl religie zowel het leven als de wereld toeschrijft aan de wil en het werk van God. Elke school waakt over zijn geloofsovertuigingen als zijnde juist, zonder bewijs dat tijd of werkelijkheid aanwezig is in een moment.

 

Groei gebeurt bij alle levensvormen en staat niet onder controle van de menselijke geest, religie of wetenschap. Als groei wel onder controle zou staan van de geest, religie of wetenschap, dan zou er geen veroudering plaatsvinden. Maar veroudering vindt wel elk moment spontaan plaats. Veroudering en cellulaire activiteit zijn in elke levensvorm verschijnselen in het leven en staan niet onder controle van de menselijke geest, religie of wetenschap. Als elke soort, inclusief de mens, een verschijnsel is in het leven, dan houdt dat in dat alles wat een soort, inclusief de mens, doet, een verschijnsel is in het leven en dat het niet gedaan wordt door de geest, religie of wetenschap.

 

Om een handeling te verrichten door welke soort ook, inclusief de mens, moeten de wetten van de zwaartekracht overwonnen worden. Voor een eenvoudige handeling zoals bijvoorbeeld lopen, is het nodig om bij iedere stap die gedaan wordt de zwaartekracht te overwinnen. Er is geen gedocumenteerd bewijs dat de geest de zwaartekracht kan overwinnen door slechts te wensen of te willen lopen. Als dat waar of mogelijk zou zijn, dan zou niets de mens ervan weerhouden om te vliegen!

Lopen is gebeurd bij elke soort die loopt, inclusief de mens, als een verschijnsel in het leven en het is niet de soort, de mens, religie of wetenschap die verantwoordelijk is om het lopen te laten gebeuren.

 

De kunst van het spreken heeft ook plaatsgevonden bij de mens als een verschijnsel in het leven en het is niet de mens, religie of wetenschap die verantwoordelijk is om het spreken te laten gebeuren. Net zoals blaffen heeft plaatsgevonden bij de hond als een verschijnsel in het leven.

 

Evenzo heeft elke gedachte, bron van religie, groei van wetenschap en wildgroei van kennis, plaatsgevonden bij de mens als een verschijnsel in het leven en de mens is niet verantwoordelijk voor hun bestaan binnen zijn geest. Religie, Wetenschap en elke vorm van kennis zijn daarom goed en perfect zoals zij zijn, waar en wanneer zij dan ook worden besproken op elk punt in het leven en op de wereld.

 

Religie en wetenschap zijn de twee zijden van de munt die het leven wordt genoemd. Iemand die werkelijk religieus is, ziet religie in wetenschap en wetenschap in religie en iemand die werkelijk wetenschappelijk is, ziet wetenschap in religie en religie in wetenschap. Alles zal op een exact moment blijven gebeuren in het leven als een verschijnsel van het leven en het is niet religie, wetenschap of kennis dat het laat gebeuren.

 


Author: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page