Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

14 september 2013

 

 

Wat betekent probleem?

 

Iedere man en vrouw houdt ervan om een leven te leiden zonder problemen. Maar iedereen, jong en oud, wordt in het dagelijks leven geconfronteerd met problemen. Zij verschijnen onverwacht, maar kunnen ook verwacht worden. Alles en elk ding dat de mens weet, waar hij van houdt of niet van houdt, kan een probleem worden. Als datgene waar de mens niet van houdt een probleem wordt, dan is hij of zij niet zo overstuur, als hij of zij is, wanneer datgene waar de mens wel van houdt een probleem wordt.

 

Alles en elk ding wordt een probleem wanneer het object niet meer functioneert zoals een man of vrouw verwacht dat het zal doen, op enige wijze beschadigd is, verloren is of gestolen wordt. Een mens wordt een probleem voor een man of vrouw wanneer hij of zij zich niet gedraagt, doet, spreekt of denkt zoals verwacht wordt. Wanneer situaties in het dagelijks leven veranderen of onacceptabel zijn, worden zij een probleem. Geconfronteerd met een probleem, probeert iedere man en vrouw het op te lossen. Om dat te doen, gelooft de mens dat een oplossing nodig is. Hij vindt die oplossing gemakkelijk of met grote moeite, om slechts te merken dat hij of zij niet vrij is van problemen, want zij verschijnen nogmaals of meerdere malen opnieuw in zijn dagelijks leven.

 

Man of vrouw neemt zijn toevlucht tot goddelijke hulp om problemen af te wenden of om problemen op te lossen. De bevinding is hetzelfde: problemen lijken de mens te volgen ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van goddelijke hulp. Zelfs een religieus mens maakt hierop geen uitzondering. Religie, cultuur, educatie, rijkdom en gezondheid, lijken geen barrière te vormen voor problemen.

 

Het leven komt slechts om weer te gaan. Het is als een golf in een oceaan of een mechanische of elektrische golf: het komt slechts om weer te gaan. De golven zijn nooit identiek, maar desondanks komen en gaan zij, om weer terug te keren. Evenzo is alles in het leven in wezen een golf: het komt en gaat slechts, om weer terug te keren.

 

In het leven komen objecten slechts om weer te gaan; handelingen, gesproken woorden, gedachten en situaties komen slechts om weer te gaan. Zij zijn nooit identiek, maar desondanks komen en gaan zij, om weer terug te keren. Hoe zij komen en wanneer zij weer zullen gaan, zal de mens nooit weten. Problemen kunnen niet vermeden of verwijderd worden, want je kunt geen golf vermijden of verwijderen en evengoed in een oceaan zijn. De mens moet gaan begrijpen dat het leven een mysterie is dat geleefd moet worden, maar nooit opgelost kan worden.

 

Probleem en oplossing zijn ook als een golf, zij komen en gaan slechts, om weer terug te keren. Wanneer er een oplossing wordt gezocht, begrijp dan dat deze uiteindelijk een probleem wordt. Hoe een probleem komt of een oplossing ervoor komt, kan de mens nooit achterhalen, maar desondanks komen zij slechts om, zoals een golf, weer te gaan. De mens zal ondervinden dat een probleem, indien goed begrepen, een oplossing was van een probleem daarvoor. Dus wanneer een man of een vrouw op zoek is naar een oplossing voor een probleem, dan leggen zij in feite de fundatie voor het volgende probleem.

 

Dus wat betekent probleem? Probleem is een golf die komt en gaat, om slechts terug te keren als oplossing. Problemen leren de mens om het leven te VERTROUWEN en er GEDULD mee te hebben.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

Noot van de Redacteur:

Zoals een periscoop van een onderzeeër rijst de geest van elke gewone man en vrouw, elke dag van hun bestaan, op uit hun diepe slaap, om de vijandige problemen van die dag op te sporen of het hoofd te bieden. Er bestaat niet zoiets als een goedaardig probleem, behalve als wiskundig probleem, een kruiswoordpuzzel of een doolhof. Met een doelgericht voornemen moet de oplossing van het probleem gevonden worden. Dit is de enige methode die de geest van de mens zich kan voorstellen en dag na dag wordt herhaald, tot in het oneindige. Als hij zich realiseert dat dit het geval is, kan de mens gaan begrijpen hoe veel hij of zij verschuldigd is aan het leven vanaf dat hem de eerste adem is geschonken – de adem van het leven zelf. Hij accepteerde dat geschenk zonder aarzeling. Moge hetzelfde vertrouwen en geduld IN het leven elk moment in ons ontwaken.

Liefs, Julian

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page