Gesteld aan Vijf Spirituele Leraren

door het tijdschrift ‘What is enlightenment?’

Uitgeverij – Stichting Moksha

Beantwoord door

Dr. Vijai S. Shankar

(niet gepubliceerd)

 

 

WIE: Dank u voor uw tijd aan de telefoon voor het gesprek over mijn vraag aan Dr. Shankar voor het volgende nummer van ons tijdschrift. Het nummer is gewijd aan de vraag: ‘Kan Verlichting de Wereld Redden?’ Een van de dimensies van ons onderzoek is dat we de volgende vraag aan vijf spirituele leraren stellen. Ons plan is om hun antwoorden, van ongeveer 250 woorden, samen met een foto af te drukken. We hopen dat Dr. Vijai geïnteresseerd is om mee te doen in dit forum. We zouden, indien mogelijk, alle antwoorden aan het eind van de week binnen willen hebben (12 jan.), maar laat me weten als u meer tijd nodig heeft. Als hij liever een antwoord via de telefoon zou willen geven, zou ik dat misschien ook wel kunnen regelen.

 

Hier is de vraag:

 

‘Een onderzoek naar de belangrijkste spirituele vragen van onze tijd’

 

Bij het binnentreden van de 21ste eeuw zijn er weinigen die het oneens zullen zijn met het feit dat de wereld waarin we leven zich in een crisis lijkt te bevinden. Zo is het dat met de wijdverbreide verwoesting van het milieu, het in snelheid toenemen van het uitsterven van soorten, een bevolkingsexplosie, en ongecontroleerde technologische experimenten, vele leidende futurologen, wetenschappers en sociaal maatschappelijke denkers waarschuwen voor naderende potentieel catastrofale veranderingen die het eigenlijke overleven van het leven zoals we het kennen bedreigen. Wat betreft degenen die hun leven hebben gewijd aan de spirituele zoektocht is de vraag van hoe het individu met deze schijnbare crisis zou moeten omgaan er een waar onenigheid over is. Aan de ene kant is een groeiend aantal van ‘spirituele activisten’ overtuigd dat de spirituele visie op alle problemen van de wereld van toepassing is. Maar aan de ander kant hebben sommige leraren in verlichting, van non-dualiteit, verklaard dat als we werkelijk de spirituele visie binnentreden, we zullen ontdekken dat alles al perfect is zoals het is. Wat denkt u, als leraar van non-dualiteit? Moet de wereld gered worden?

VS: De antwoorden zijn tweeledig. Ten eerste adresseert het de titel. Ten tweede een diepgaand begrip van je vraag.

 

WIE: ‘Een onderzoek naar de belangrijkste spirituele vragen van onze tijd’

 

VS: Een vraag is slechts een vraag. Er bestaat niet zoiets als een spirituele vraag. De beginselen van een vraag moeten in twijfel getrokken worden. Als een vraag beantwoord kan worden dan kan het niet langer een vraag blijven. Wat betekent dat hij niet echt is, en hoe kan dat wat niet echt is belangrijk zijn? En ook een antwoord, als het een antwoord is, zou het dat ook moeten blijven, wat niet in twijfel getrokken kan worden. Vind die ene vraag die niet kan worden beantwoord en dat antwoord dat niet in twijfel getrokken kan worden.

 

WIE: Bij het binnentreden van de 21ste eeuw zijn er maar weinigen die het oneens zullen zijn dat de wereld waarin we leven in een crisis lijkt te zijn. Zo is het dat met de wijdverbreide verwoesting van het milieu, het in snelheid toenemen van het uitsterven van soorten, een bevolkingsexplosie, en ongecontroleerd technologisch experimenteren, vele leidende futurologen, wetenschappers en sociaal maatschappelijke denkers waarschuwen voor naderende potentieel catastrofale veranderingen die het eigenlijke overleven van het leven zoals we het kennen bedreigen. Wat betreft degenen die hun leven hebben gewijd aan de spirituele zoektocht is de vraag van hoe het individu met deze schijnbare crisis zou moeten omgaan er een waar onenigheid over is. Aan de ene kant is een groeiend aantal van ‘spirituele activisten’ overtuigd dat de spirituele visie op alle problemen van de wereld van toepassing is.

VS: Zij hebben deze relatieve vraag met hun relatieve begrip beantwoord.

 

WIE: Maar aan de ander kant hebben sommige leraren in verlichting, van non-dualiteit, verklaard dat als we werkelijk de spirituele visie binnentreden, we zullen ontdekken dat alles al perfect is zoals het is.

 

VS: Ook zij hebben je vraag beantwoord. Wat is het probleem? Je hebt het materiaal voor je publicatie.

 

WIE: Wat denkt u, als leraar van non-dualiteit? Moet de wereld gered worden?

 

VS: Heeft Shankar je verteld dat hij een Leraar is? Je hebt het de denkers gevraagd en de zaak is voorbij. Maar, probeer te ontdekken of je in de wereld bent of is de wereld in jou?

 

ALS JE GEINTERESSEERD BENT IN HET ANTWOORD OP JE STATEMENTS IN JE VRAAG, GENIET DAN VAN HET LEZEN EN TEVENS VAN HET PUBLICEREN!

Het zien van de wereld is een fenomeen van licht ‘BINDU’ en het denken over de wereld is een fenomeen van geluid ‘NADA’.

Als een spiegel een geest had, dan zou het vragen stellen. De geest is een ‘Vragenstellende Spiegel’. Dit is zijn functie. Zijn functie is niet om antwoorden te ontvangen. Als dit zo was, dan zou een antwoord afdoende zijn. Een antwoord wordt door de geest onmiddellijk omgezet in vragen en zal alleen de antwoorden accepteren die hij leuk vindt, terwijl hij datgene wat zijn doel niet dient, terzijde schuift. Als Shankar zoveel antwoorden kan geven als dat er geesten zijn, alleen dan zal iedereen gelukkig zijn. Dit is niet mogelijk! Het volgende is, waarom moet men over de waarheid nadenken? Als men de kennis heeft, dan heeft het geen zin om erover na te denken. Zelf als men niet weet, ook dan heeft het geen nut om er over na te denken! Dus, is denken dwaasheid.

Denken en zien lopen parallel aan elkaars. Voor de ‘Vragenstellende Spiegel’ lijken deze synchroon te lopen. Dus gelooft men wat men ziet, en ziet men alleen dat wat hij wil zien! Dit is de bedrieglijkheid. Aangezien men geen gedachte kan zien, maar alleen een gedachte kan denken. Vandaar dat degene die denken niet zien! ‘BINDU’ wordt niet waargenomen. Als laatste, woorden hebben geen enkele betekenis. Het herhaaldelijk horen van woorden creëert een illusie van betekenis. Deze illusoire betekenis vertegenwoordigt ‘kennis’. De ‘Vragenstellende Spiegel’ neemt alleen die betekenis die het wilt van de woorden die het hoort! Aan de andere kant zijn woorden slechts geluid! ‘NADA’ wordt niet waargenomen. Het begrip dat de wereld een spel van licht en geluid is, in de vorm van een ENKELVOUDIGE BEWEGING is genoeg. De wereld verandert elk moment of iemand dit nu leuk vindt of niet.

 

WIE: Jammer genoeg waren we uiteindelijk niet in staat om Dr. Shankars antwoord op onze vraag te gebruiken in dit nummer. Breng hem ondanks dat alstublieft onze dank over voor het antwoorden. We zullen zijn antwoord bewaren, voor het geval zich in de toekomst een mogelijkheid aandient om er een gedeelte van te gebruiken.

 

VS: Dank u vriendelijk dat u ons informeert dat uw lentenummer Dr. Shankars antwoord op de ene vraag die ook aan andere ‘spirituele leraren’ is gesteld niet heeft kunnen publiceren. Weet alstublieft dat het niet nodig is spijt te hebben. Uw onvermogen om het te publiceren wordt begrepen.

 

 

 

Terug naar artikelpagina

 

 

back to articles page