Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

27 augustus 2014

 

 

Essentie en schepping

 

De essentie van het leven is een hoogst belangrijk woord voor de mens en voor hem is de essentie het onbekende, waarvan hij denkt dat het gekend en ervaren kan worden. Voor de mens is de essentie van de schepping almachtig en hij gelooft dat hij net zo machtig kan zijn als de essentie van de schepping, indien hij de essentie van het leven zou kunnen bereiken.

 

De geest is het enige instrument die de mens heeft waarmee hij kan kennen en ervaren. Maar de geest van de mens is begrensd en niet onbegrensd. De verbeeldingen van de mens kunnen onbegrensd zijn, maar de onbegrensde verbeeldingen zijn desalniettemin begrensd. Daarom zal zijn kennis en ervaring van de almachtige essentie begrensd zijn en niet onbegrensd. De essentie is echter onbegrensd, want zij is aanwezig in elk stukje schepping en in elke functie, in alles wat bestaat.

 

Er zijn oneindig veel levende scheppingen die bestaan en functioneren in de wereld. Zij verschillen ook van elkaar in uiterlijk, inclusief hun functies. Dit betekent slechts dat de essentie die aanwezig is in iedere schepping verschilt in uiterlijk en zo ook de functies. De essentie kan echter geen verschillende uiterlijken of functies hebben. Indien de verschillen werkelijk zouden zijn, dan zou het moeilijk zijn om te bepalen welk uiterlijk of welke functie werkelijk is. Het ware kan slechts één zijn en niet vele, dit geldt ook voor de functie. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken waar alles van gemaakt is dat geschapen is en dat functioneert, dat mogelijk naar de essentie verwijst.

 

De verlichten hebben verkondigd dat de essentie zonder enige eigenschap is. En alles wat bestaat en functioneert is vast, vloeibaar of gasvormig. Dit betekent dat de essentie niet vast, vloeibaar of gasvormig kan zijn en ook de essentie in de functies kan niet vast, vloeibaar of gasvormig zijn. Daarom is het duidelijk dat de essentie, hoewel zij een vaste stof, vloeibare stof of gas lijkt te zijn, geen van deze is. Het enige wat de mens kent dat geen vaste stof, vloeibare stof of gas is, is licht. Licht is evenmin fysiek, want iets wat fysiek is heeft massa of gewicht.

 

De verlichten hebben ook verkondigd dat het leven energie is en zonder oorzaak of gevolg. Deze twee richtingaanwijzers helpen om te begrijpen wat de essentie van de schepping zou kunnen zijn. Licht bestaat zonder oorzaak of gevolg en licht veroorzaakt en is geen effect. Het inherente kenmerk van licht is reflectie en dit is duidelijk in het geval van een spiegel. Elk atoom van een spiegel bestaat niet uit spiegel, maar elke atoom van een spiegel bestaat uit licht. Vandaar dat een spiegel het bewijs is dat reflectie het inherente kenmerk is van licht. Licht heeft ook geen enkele eigenschap, want elk atoom van wat er ook wordt aangeraakt door licht, is ook licht. Het is daarom duidelijk dat elk atoom van wat er bestaat en functioneert, alleen maar licht is. Dit betekent dat de almachtige essentie in de schepping licht is, hetgeen de mens wenst te bereiken. Hoe kan de mens in hemelsnaam licht bereiken, want elk atoom van de mens is licht. De mens zou moeten overdenken of het ooit mogelijk is voor licht om zichzelf te bereiken. Het is belangrijk dat de mens gaat begrijpen dat alles wat bestaat en functioneert een reflectie is van licht, dat de essentie is van alles wat geschapen is en van alle functies. Deze realisatie is verlichting.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2014

 

Noot van de redacteur:

Het essentiële van uw leven en het mijne – de sine qua non – (dat) zonder welke (wij) niet (kunnen bestaan) - wordt in dit artikel op een eenvoudige en doordringende manier belicht. Het is zonder eigenschappen, toch schenkt het uw eigenschappen en de mijne. Het is als een volmaakt geheim dat alleen gekend wordt door zichzelf.

Julian Capper, V.K.

 

Noot van de Duitse vertaler:

Dit artikel van Dr. Shankar omvat de essentie van religie en wetenschap in één. Het is van het hoogste belang voor religieuze geesten om te begrijpen hoe “God overal aanwezig is” en wat “schepping” werkelijk betekent. God is alomtegenwoordig, terwijl alles een reflectie is van licht, dat de essentie of God voorstelt, en schepping betekent een vergankelijke reflectie van licht, niet iets werkelijks, substantieels of vorm. Dit artikel is de sleutel voor wetenschappers, om te begrijpen dat het inzicht “alles in het leven is energie of licht”, betekent dat het proces van de evolutie een reflectie is van licht en niet werkelijk is. Dat omvat niet alleen materie, vegetatie en dieren, maar ook de mens en zijn wetenschappelijke en religieuze geest.

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

Noot van de Nederlands vertaler:

Onze taal verwoordt de echtheid van de schepping en niet de essentie ervan. Een tafel is een tafel, een stoel is een stoel. Alleen het leven zelf kunnen wij niet benoemen, het is er ontegenzeggelijk, maar wat het is, dat weten wij niet. Om dat te begrijpen gaat de mens op zoek naar de essentie van de schepping en daarmee naar de essentie van zichzelf. Dit artikel geeft antwoord op de vraag wat de essentie is. Door sommigen zal deze herkend en verwelkomd worden en voor anderen zal die onbegrijpelijk zijn en alles daar tussenin. Hoe dan ook, door het lezen van dit artikel worden we allemaal aangeraakt door het licht van wijsheid.

Paula Smit, Nederland

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page