Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.|
Gepubliceerd op www.academy-advaita.com
Nederland
26 Juni 2019

Leren Van

“Fouten uit het verleden”

 

Leer in het leven van de fouten uit het verleden is het advies dat vanuit kennis aan elkaar wordt gegeven door ouders, ouderen, vrienden, collega’s, onderwijzers en iedereen. Kennis deelt ook mee dat fouten in het leven in het heden worden gemaakt.  

Kennis suggereert daarom dat fouten die in het huidige moment in het leven worden gemaakt, verleden worden. Kennis deelt vervolgens mee dat mensen zeker fouten maken in het leven in het heden en dit versterkt het advies dat kennis geeft en dat is: leer van je fouten uit het verleden. 

Kennis deelt mee dat zij die in het heden leren van hun fouten uit het verleden niet vrij zijn van fouten in het huidige moment. De fouten zijn niet vrij van ongewenste emoties in het huidige moment in het leven.

Kennis deelt ook mee dat het verleden beschikbaar is in het huidige moment in het leven. Kennis deelt mee dat het verleden niet beschikbaar is in het verleden. Kennis deelt eveneens mee dat fouten niet geleerd kunnen worden in het verleden, maar dat er alleen geleerd kan worden over de fouten uit het verleden in het huidige moment.  

Kennis deelt mee dat zij die leren van de fouten uit het verleden in het heden niet vrij zijn van fouten in het heden en de ongewenste emoties die fouten vergezellen.

Mannen en vrouwen met wijsheid echter, zijn vrij van ongewenste emoties in elk moment. Dus wat is de wijsheid van het advies dat door kennis wordt gegeven, dat is: leer van de fouten uit het verleden.

De wijsheid is dat man noch vrouw enig moment in het leven maakt, want het moment in het leven was in het leven lang voordat man en de vrouw in het leven waren. Wijsheid deelt mee dat man noch vrouw het huidige moment in het leven maakt noch het voorbije moment in het leven. 

Wijsheid deelt ook mee dat man noch vrouw een moment in het leven kan maken omdat hij of zij in het moment moet zijn om een moment te kunnen maken. Maar zij kunnen niet in het moment zijn zonder dat het moment er is. 

Wijsheid deelt mee dat man noch vrouw een moment maakt en dat het huidige moment zichzelf elk moment vernieuwt, voortdurend, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar door de intelligentie van het leven.

Wijsheid deelt mee dat elk moment, dat het heden is in het leven, een geschenk is van de intelligentie in het leven aan de mens. De mens kan dit geschenk niet geven aan zichzelf of aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige moment kan maken in het leven noch het voorbije moment in het leven.   

Wijsheid deelt mee dat de inhoud van elk moment, wat het heden is in het leven, een geschenk is van de intelligentie in het leven aan de mens. De mens kan dit geschenk niet geven aan zichzelf of aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige moment in het leven maakt. 

Wijsheid deelt mee dat de inhoud van elk moment dat is wat bedoeld is voor de man en de vrouw om te leren in het huidige moment in het leven. Wat bedoeld is om te leren in het moment door man en vrouw, is een geschenk van de intelligentie in het leven aan de mens. De mens kan dit geschenk niet geven aan zichzelf noch aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige of het voorbije moment maakt in het leven.     

Wijsheid deelt mee dat wat man en vrouw bedoeld zijn te leren in het moment, verschijnt als het geleerde in het huidige moment. Ook dit is een geschenk van de intelligentie in het leven aan de mens. De mens kan dit geschenk niet aan zichzelf geven of aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige of het voorbije moment maakt in het leven.   

Wijsheid deelt mee dat man en vrouw geloven dat zij leren van het verleden, maar het leren heeft eigenlijk plaatsgevonden in het huidige moment in hun leven.  Dit is een geschenk van de intelligentie in het leven aan man en vrouw. De mens kan dit geschenk niet geven aan zichzelf noch aan wie dan ook, omdat man noch vrouw het huidige of voorbije moment maakt in het leven.  

De verlichten accepteren wat man en vrouw hebben geleerd in het heden en verwachten niet dat zij leren van de fouten uit het verleden.

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2019

Noot van de redacteur:
Van wat er ook wordt gekend of ervaren door een man of vrouw in hun dagelijks leven, wordt geloofd het resultaat te zijn van hun eigen handelingen of gedachten of die van anderen. De last van de verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat, zij het lof of beschuldiging, kan aanzienlijk zijn en emotioneel. Wijs zijn zij die begrijpen dat wat er ook gebeurt in het dagelijks leven het geschenk is van de intelligentie van het leven, of je het leuk vindt of niet. In wijsheid, in waarheid, is de mens nooit geweest, is niet en zal nooit de kenner of de doener zijn. Dit begrijpend, zal hij verlicht worden, als het bedoeld is voor hem om dat te zijn.
Julian Capper, Verenigd Koninkrijk. 

Noot van de Duitse vertaler:
Dr. Shankar presenteert hier een inkijk in het proces van leren dat toegankelijk zou zijn voor iedereen op basis van een simpele conclusie: Als de mens zou kunnen leren van fouten uit het verleden, dan zou hij nooit dezelfde fout twee keer maken. Maar zelfs na herhaalde pogingen om fouten uit het verleden te vermijden, gebeuren zij vaak opnieuw. Dit wordt toegerekend aan de onkunde van het individu en er is een drama van boosheid, verwijt en conflict op school, thuis en op het werk. Niets van dit gebeurt als dit artikel diepgaand wordt begrepen. Wat een bevrijding! Het herhaaldelijke onbegrip, wanneer dat plaatsvindt, is geen fout van de mens of het leven – begrijpen, als het gebeurt, is spontaan, onvoorspelbaar en oncontroleerbaar leren in het tijdloze nu.
Marcus Stegmaier, Duitsland 

Noot van de Nederlandse vertaler:
Een fout maken brengt ongewenste emoties met zich mee waardoor we een fout maken zo vervelend vinden. We verwachten van onszelf en anderen dat we die fout niet weer te maken. Toch vervallen we soms in dezelfde fout en ondervinden daarbij weer ongewenste emoties. Dr. Shankar laat zien dat leren niet afhankelijk is van het verleden, maar dat leren plaatsvindt wanneer het bedoeld is om plaats te vinden. 
Paula Smit, Nederland.

back to articles page