Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

12 juni 2014

 

 

Het leven is Precies

 

Mannen en vrouwen houden ervan om precies te zijn, ongeacht wat zij doen. Hoewel zij weten dat dat niet de hele tijd mogelijk is, wensen zij desondanks elke keer precies te zijn. Gedrag is het belangrijkste aspect van precies zijn, want gedrag is een handeling, woord of gedachte. Mannen en vrouwen willen, wensen en hopen dat elk zich gedraagt zoals er van hem of haar verwacht wordt zich te gedragen, wat betekent dat hun gedrag precies moet overeenkomen met de normen en waarden van huwelijk en maatschappij.

 

Desalniettemin, ondanks de aanwezigheid van huwelijksbeloften en idealen, morele waarden, opvoeding, familie, religie en sociale verbondenheid, is een precies, verwacht gedrag nimmer altijd het geval. Gedrag lijkt een eigen wil te hebben. Dus hoe gaat men om met deze raadselachtige kwestie?

 

Spiritualiteit voegt er nog een last aan toe door te prediken dat een ieder de ander moet omarmen zoals hij of zij is en niet zoals hij of zij verwacht wordt te zijn. Deze spirituele verbondenheid leidt tot gedrag en niet tot oprecht leven. In deze situatie accepteert een ieder de ander zoals hij of zij is, echter wensend dat zij niet zo zouden zijn, maar zouden zijn overeenkomstig wat zij geloven en verwachten.

 

Het is belangrijk om deze raadselachtige kwestie te begrijpen. Een kunstschilder-illusionist en een magiër kunnen, door een schilderij of een act, een illusie echt doen lijken. Dit is mogelijk omdat het schilderij of de magische act precies zijn en ze zouden niet illusoir zijn als ze niet precies waren. Dit is de aanwijzing die het leven aan de mens schenkt om te begrijpen dat als de wereld, mens en geest illusoir zijn, zij precies moeten zijn. Licht is precies, daarom zijn de wereld, mens en geest, hoewel zij echt lijken, desondanks illusoir. De wereld, mens en geest zijn illusoir zoals is verkondigd door de verlichten en gevalideerd door wetenschappelijke logica en redenatie, wat betekent dat elke handeling, woord of gedachte precies is waar het bedoeld is te zijn.

 

Door dit inzicht zou de mens niet alleen in staat zijn om zichzelf te accepteren op elk moment, dat wil zeggen zijn gedrag, hij zou ook in staat zijn om de ander te accepteren zoals hij of zij is op elk moment, dat wil zeggen gedrag.

 

Leven is licht en licht is precies want licht heeft geen oorzaak. Licht en leven zijn wat ze zijn, omdat er geen oorzaak is om ze te laten zijn wat ze zijn, dat is precies.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2014

Noot van de redacteur:

Er is nauwelijks iemand onder ons die er tijdens zijn of haar wakende uren, niet van overtuigd is dat de hele wereld met zijn subtiele en grove manifestaties echt is. Het is echt, hij is de realiteit tot in het kleinste detail – natuurlijk is hij dat. Ondanks dat hebben de verlichten verkondigd dat het allemaal illusie is. Hoe kan dat? Dr. Shankar onthult, met een diep inzicht, dat precisie ten grondslag ligt aan deze verkondiging. Er is geen ongeluk of kans aan het werk in onze illusoire wereld. Helemaal niet. Het is zoals het is – gelukkig maar.

Julian Capper, V.K.

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

Er wordt wel gezegd dat je een ander pas kunt accepteren als je jezelf accepteert. Maar hoe kunnen wij onszelf accepteren als we ervan overtuigd zijn dat ons gedrag moet voldoen aan de heersende waarden en normen en wij ons gedrag overduidelijk niet op elk moment in de hand hebben. Met doen alsof je jezelf en de ander accepteert schiet je weinig op. De pijn, schaamte en verwijten zullen blijven bestaan. In dit artikel wordt aangetoond dat alles in het leven precies is, ook het gedrag dat wij afkeuren. Begrijpen dat het leven precies is, biedt ons de mogelijkheid om onszelf en de ander werkelijk te kunnen accepteren en simpelweg te zijn zoals we zijn.

Paula Smit, Nederland

 

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page