Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.|
Gepubliceerd op www.academy-advaita.com
Nederland
28 Juni 2019

Plan Jouw

“Toekomst”

 

Plan je toekomst is het advies dat vanuit kennis aan elkaar wordt gegeven door ouders, ouderen, vrienden, collega’s, onderwijzers en iedereen. Kennis deelt je ook mee dat je jouw toekomst plant in het heden. Kennis deelt ook mee dat de toekomst nog moet komen. 

Kennis deelt ook mee dat man en vrouw hun toekomst zullen gaan kennen. Kennis deelt mee dat degenen die hun toekomst plannen in het heden niet vrij zijn van ongewenste emoties in het huidige moment.

De man en vrouw met wijsheid echter, zijn op elk moment vrij van ongewenste emoties. Dus wat is de wijsheid van het advies dat door kennis wordt gegeven, dat is: plan je toekomst.

De wijsheid is dat man noch vrouw enig moment in het leven maakt, want het moment in het leven was in het leven lang voordat de man en de vrouw in het leven waren. Wijsheid deelt mee dat man noch vrouw het huidige moment in het leven, noch het toekomstige moment in het leven heeft gemaakt. 

Wijsheid deelt mee dat man noch vrouw een moment in het leven kan maken omdat hij of zij in het moment moet zijn om een moment te kunnen maken. Maar zij kunnen niet in het moment zijn zonder dat het moment er is.

Wijsheid deelt mee dat man noch vrouw een moment maakt en dat het huidige moment zichzelf elk moment vernieuwt voortdurend, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar door de intelligentie in het leven.

Wijsheid deelt mee dat elk moment, dat het heden is in het leven, een geschenk is van de intelligentie in het leven aan de mens. De mens kan dit geschenk niet geven aan zichzelf of aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige moment noch het toekomstige moment maakt in het leven.

Wijsheid deelt mee dat man en vrouw alleen het huidige moment kennen en niet het toekomstige moment. Dit is omdat zij elk moment alleen in het huidige moment zijn en nooit in het toekomstige moment in het leven.  

Wijsheid deelt mee dat de inhoud van elk moment is wat man en vrouw hebben in het huidige moment in het leven. Wat man en vrouw bedoeld zijn te plannen in het moment is de inhoud van het moment en het plan is een geschenk van de intelligentie van het leven aan de mens. De mens kan dit geschenk niet geven aan zichzelf of aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige moment of het toekomstige moment maakt in het leven.

Wijsheid deelt mee dat elk plan voor de toekomst van man of vrouw wel of niet zal gebeuren, net zoals het plan voor het heden wel of niet zal gebeuren. Dit is omdat alleen wat bedoeld is om te gebeuren in het moment zal gebeuren en niets behalve dat wat bedoeld is om te gebeuren, kan gebeuren.

Wijsheid deelt mee dat wat bedoeld is om te gebeuren op enig moment in het leven gebeurt vanwege de intelligentie in het moment en niet vanwege de man of vrouw. Man noch vrouw maakt enig moment in het leven.

De verlichte accepteert wat de man en vrouw hebben in het heden als een geschenk van het leven en verwachten niet dat zij hun toekomst of het heden plannen, inclusief dat wat hij zelf heeft. De verlichten plannen niet voor het heden noch voor de toekomst

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2019 

Noot van de redacteur:
Aan het idee ‘ik beheers’ wordt in de geest van de mens sterk vastgehouden en ook aan de antithese ‘ik wordt beheerst’. En zo reflecteert het gedrag van de mens dit idee, hoewel illusoir. De invloed hiervan kan ook nog aanleiding geven tot verontrustende emoties en ongepast handelingen. De wijzen echter, begrijpen dat wat er ook gebeurt in enig moment bedoeld is om te gebeuren, of je het leuk vindt of niet, en het geschenk is van de intelligentie van het leven. Dit begrijpen is de geboorte van acceptatie. 
Julian Capper, Verenigd Koninkrijk 

Noot van de Nederlandse vertaler:
De geest is vrijwel altijd bezig met plannen maken en doelen bereiken. Plannen vindt plaats en de mens denkt dat daarmee voorkomen wordt dat er iets mis zal gaan in de toekomst: dat er iets vergeten zal worden of dat er onvoldoende tijd zal zijn om alles doen wat gedaan moet worden. Maar er is nooit zekerheid dat alles volgens plan zal verlopen want iedere keer kan het plan wel of niet gebeuren. De mens gelooft in de plannen die gemaakt worden totdat hij gaat inzien dat hij of zij ook met plannen geen controle heeft over het leven.
Paula Smit, Nederland.

back to articles page