Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.
Gepubliceerd op www.academy-advaita.com
Nederland
12 april 2016

Wat is vrijheid? 

“Het leven begrijpen”

 

De mens verlangt er naar om vrij te zijn van gedachten die hij niet prettig vindt, die hem ergeren, die hem verontrusten of die hem ongelukkig of droevig maken. De geest is geconditioneerd naar deze overtuiging en voor logica en redenatie is de overtuiging juist en ook waar.

Aan de andere kant voelt de mens zich op zijn gemak met gedachten die hij prettig vindt, die hem kalm, vrolijk of gelukkig maken. De geest is ook geconditioneerd naar deze overtuiging en voor logica en redenatie is de overtuiging juist en waar. 

De conditionering betreft eerder de betekenis van woorden dan de woorden zelf. Dus het is voor de hand liggend dat als de mens vrij zou zijn van de betekenis van woorden die hem ergeren, verontrusten, hem ongelukkig of droevig maken, dat hij dan vast en zeker vrijheid zou voelen. Maar, als dit waar zou zijn, zou de mens dan in staat zijn om ergens van te houden, kalm te zijn, vrolijk of gelukkig te zijn, is dan de vraag. Dat is wel degelijk wat hij denkt, maar is dat mogelijk, is de vraag.

De mens begrijpt dat het leven een kwestie is van dualiteit en hij gelooft dat hij de dualiteit, zijn lot of voorbestemming moet accepteren zoals het plaatsvindt. Ook dit is een geconditioneerde overtuiging. Daarom, het is duidelijk dat de geconditioneerde geest niet in staat is om het leven te accepteren zoals het plaatsvindt, omdat het wel of niet zal plaatsvinden zoals hij wenst dat het leven plaatsvindt. De mens is alleen in staat het leven te accepteren als het acceptabel is voor hem en anders niet.

Maar in het leven kan er van alles gebeuren en de mens is er niet de hele tijd zeker van wat er definitief zal gaan gebeuren. Dus wat zou vrijheid kunnen zijn, als hij niet zeker is van het leven? Hoe kan de mens vrij zijn van de geconditioneerde gedachten die hij niet wenst of wil, is de vraag.

Als de mens de geconditioneerde gedachten die acceptabel voor hem zijn begrijpt, dan zal hij de geconditioneerde gedachten begrijpen die niet acceptabel voor hem zijn. De mens zal direct zeggen dat hij beide soorten conditionering begrijpt en is overtuigd van ze.  

Bij nader onderzoek blijkt deze zekerheid niet wijs te zijn, maar alleen oppervlakkig correct, als kennis. Ten eerste is het een kwestie van waar de mens van houdt of niet van houdt. Daarom, als voorkeur en afkeer wijselijk worden begrepen, dan is de kwestie over en zal vrijheid van de betekenissen van gedachten het resultaat zijn.

Voorkeur en afkeer zijn primair tegengestelden. Tegengestelden zijn woorden met betekenissen die tezamen bestaan en die niet gescheiden zijn van elkaar. Dit betekent dat elk woord in een tegenstelling betekenis verleent aan het andere woord en als zij gescheiden zouden zijn, dan zouden zij niet in staat zijn om betekenis aan elkaar te verlenen. De mens zou dan niet in de positie zijn om te weten wat de woorden betekenen.

Op het moment dat deze realisatie bij de mens begint door te dringen, zal hij dankbaar zijn voor de betekenis van afkeer, want het stelt hem in staat om te begrijpen waar hij van houdt, wat impliceert dat de mens nergens van zou houden als de betekenis van afkeer niet zou bestaan. Feitelijk is dit toepasbaar op elke voor de mens bekende tegenstelling.

Daarom, vrijheid is de mogelijkheid om het leven te accepteren zoals het plaatsvindt.

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V.S. Shankar 2016
 

Noot van de redacteur:
In elke taal is er een woord voor vrijheid. De betekenis van vrijheid wordt gekend in elke taal en het heeft overal dezelfde betekenis. De betekenis van vrijheid is bekend en elk menselijk wezen eist het op als zijn of haar recht. Dienovereenkomstig is vrijheid het doel in het leven en de mens zal niet stoppen voordat hij het verkregen heeft. Echter, terwijl de menselijke geest geconditioneerd blijft met zijn overtuigingen, blijft vrijheid iets wat gekend wordt, als een stukje kennis: hij of zij zal zelfs de smaak van vrijheid niet proeven totdat er inzicht is. Accepteer dit geschenk van het leven; het is er voor u en mij. Wij zijn zo dankbaar.
Julian Capper, het Verenigd Koninkrijk

Noot van de Duitse vertaler:
Zonder het slechte zou het goede niet opgemerkt worden door de geest. De geest functioneert in dualiteit, gebaseerd op tegenstellingen. De wens om de slechte gedachten uit te roeien, zou ook de goede wegsturen. Het is simpel, toch probeert de mens om “positief te denken” zonder op te merken dat het onmogelijk is om ook maar iets positiefs te kunnen waarderen zonder het negatieve. Vrijheid zoals het hier in dit artikel “Wat is vrijheid?” wordt geopenbaard door de wijze, is het accepteren en begrijpen van beide zijden van de medaille die tegenstelling wordt genoemd.
Marcus Stegmaier, Duitsland

back to articles page