Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.|
Gepubliceerd op www.academy-advaita.com
Nederland
22 Juni 2019

Werk Hard

“In het heden”

 

Maak goed gebruik van het leven is het advies dat wordt gegeven door ouders, vrienden, collega’s, onderwijzers en iedereen vanuit kennis aan elkaar geeft. Kennis deelt ook mee dat het leven in het heden is.

Kennis suggereert daarom dat iedereen goed gebruik moet maken van het heden. Kennis deelt ook mee dat iedereen hard zou moeten werken om goed gebruik te maken van het leven.

Kennis deelt tevens mee dat mensen inderdaad hard werken in het leven in het heden en dit versterkt het advies dat kennis geeft en dat is: werk hard.

Kennis deelt mee dat degenen die hard werken niet in elk moment vrij zijn van de schaduw van ongewenste emoties, hun verscheidenheid en intensiteit, net zoals degenen die niet hard werken in het leven in het heden niet op elk moment vrij zijn van ongewenste emoties. 

Kennis deelt ook mee dat het heden in het leven op elk moment van het leven beschikbaar is.

De man en vrouw met wijsheid echter, zijn op elk moment vrij van ongewenste emoties. Dus wat is de wijsheid van het advies dat door kennis wordt gegeven, dat is, werk hard en maak goed gebruik van het leven, is dan de vraag.

De wijsheid is dat man noch vrouw enig moment in het leven maakt, want het moment in het leven was in het leven lang voordat de man en de vrouw in het leven waren. Wijsheid deelt mee dat man noch vrouw het huidige moment in het leven heeft gemaakt.  

Wijsheid deelt mee dat man noch vrouw een moment in het leven kan maken, omdat hij of zij in het moment moet zijn om een moment te kunnen maken. Maar zij kunnen niet in het moment zijn zonder dat het moment er is. 

Wijsheid deelt mee dat man noch vrouw een moment maakt en dat het moment, dat het heden is, zichzelf elk moment vernieuwt voortdurend, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar door de intelligentie van het leven.

Wijsheid deelt mee dat elk moment, dat het heden is in het leven, een geschenk is aan de mens van de intelligentie in het leven. En ook dat de mens dit geschenk niet kan geven aan zichzelf of aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige moment maakt in het leven. 

Wijsheid deelt mee dat de inhoud van elk moment, wat het heden is in het leven, een geschenk is aan de mens van de intelligentie in het leven. En ook dat de mens dit geschenk niet kan geven aan zichzelf of aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige moment maakt in het leven.

Wijsheid deelt mee dat de inhoud van elk moment  is wat bedoeld is voor de man en de vrouw om te doen in het huidige moment in het leven. Wat bedoeld is om door de man en de vrouw te doen in het moment, is een geschenk aan de mens van de intelligentie in het leven. De mens kan dit geschenk niet geven aan zichzelf of aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige moment maakt in het leven.   

Wijsheid deelt mee dat wat man en vrouw bedoeld zijn te doen in het moment ofwel hard werken is of niet hard werken. Ook dit is een geschenk aan de mens van de intelligentie in het leven. De mens kan dit geschenk niet aan zichzelf geven of aan een ander mens omdat man noch vrouw het huidige moment maakt in het leven.  

Wijsheid deelt mee dat man en vrouw zich gewaar zijn van wat hij of zij doet in het huidige moment in hun leven en dat het een geschenk is van de intelligentie in het leven aan de man of vrouw. De mens kan dit geschenk niet geven aan zichzelf noch aan wie dan ook, omdat man noch vrouw het huidige moment maakt in het leven. 

De verlichten accepteren wat de man en vrouw doen in het heden  en verwachten niet dat zij hard werken of niet hard werken in het moment dat aanwezig is in het leven.

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2019

Noot van de redacteur:
Er is nauwelijks iemand die niet kennis gebruikt als leidsman in het leven. Het geschenk van kennis met haar potentieel, is nog niet begrepen als zijnde het geschenk van de intelligentie van het leven, want de mens beweert, zonder enige twijfel, dat hij of zij degene is die weet en doet. Zodoende is het hij of zij die slaagt of faalt bij inspanningen die al dan niet gedaan zijn. De wijze echter deelt mee, zowel in dit artikel als elders, dat de mens niet de kenner is noch de doener. Zij begrijpen dat elk moment van het leven en wat daarin vervat is, precies is wat het bedoeld is te zijn. Dit is het geschenk van het leven aan elke mens en aan alles wat bestaat. Dit begrijpen is het dagen van realisatie.
Julian Capper, Verenigd Koninkrijk

Noot van de Duitse vertaler:
Zij die hard werken, of denken dat zij hard werken, want hard is relatief, willen een dienovereenkomstige beloning voor hun werk. Er zijn mensen die hard werken en er relatief weinig voor krijgen, waardoor zij nauwelijks kunnen overleven en anderen die meer geld hebben en hard werken maar minder werken dan de armen die vechten om te overleven. Dus de beloning voor werk is relatief en niet absoluut. En laten we niet al het onbetaalde werk vergeten, zoals koken en zorgen voor kinderen wat meestal wordt gedaan door de moeder. Hetzelfde geldt voor de standaard voor hard werken. Wat alle mensen gemeen hebben echter, is de overtuiging dat het de persoon is die bepaalt hoe hard hij werkt. De wijzen echter begrijpen dat elk individu op een mysterieuze reis is die gemoeid gaat met een bepaalde hoeveelheid werk. Het is ook wijs om te begrijpen dat iedereen precies krijgt wat bedoeld is om te krijgen en niets meer of minder. Dr. Shankars artikel bevrijd de mens niet van hard werken of de zorg om te overleven, maar de wijsheid die erin is vervat helpt elke man en vrouw om zijn of haar levensreis te accepteren en het werk dat aan hem of haar is toebedeeld en mee te stromen met het leven zoals het zich ontvouwt.
Marcus Stegmaier, Duitsland. 

Noot van de Nederlandse vertaler:
Er worden veel uitspraken gedaan die we heel vanzelfsprekend vinden, zoals het advies om hard te werken in het leven met daarin de impliciete boodschap dat niet hard werken verkeerd is. In dit artikel van Dr. Shankar wordt niet geoordeeld over hard werken of niet hard werken. Dr. Shankar laat zien dat het eeuwig zichzelf vernieuwende moment in het leven alles in zich heeft: de mens, dat wat bedoeld is om te gebeuren en het gewaar zijn. Deze eenheid vervat in het moment, is het geschenk van het leven aan de mens. 
Paula Smit, Nederland.

back to articles page