Wat betekent Alomtegenwoordig, Almachtig en Alwetend?

 

Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

20 januari 2014

 

 

Wat betekent Alomtegenwoordig, Almachtig en Alwetend?

 

Wereldwijd wordt geaccepteerd dat alomtegenwoordig, almachtig en alwetend karakteristieke eigenschappen zijn van die onbekende macht, God of godheid die of wie de wereld heeft gemanifesteerd waar de mensheid in leeft. Maar is dit de waarheid voor de mens? Het is gedeeltelijk de waarheid.

 

Alomtegenwoordig betekent dat de onbekende macht, God of godheid overal op elk moment aanwezig is. Voor de mens is de waarheid dat de onbekende macht, God of godheid alleen aanwezig is op buiten-gewone heilige plaatsen en openbare heilige plaatsen van aanbidding van die onbekende macht, God of godheid. Op gewone openbare plaatsen lijkt het woord alomtegenwoordig niet alleen ondenkbaar, maar ook ongelofelijk, want mens, dier, vegetatie, materie en natuur zijn daar op elk moment aanwezig, waar zij dan ook aanwezig zijn. Het is onbegrijpelijk om te geloven dat elke situatie en elk stukje van een verschijningsvorm de aanwezigheid zou hebben van die onbekende macht, God of godheid. Het is ook onbegrijpelijk omdat de mens tevens gelooft dat, hoewel de onbekende macht, God of godheid de mens heeft geschapen, het de mens is die elke situatie en vorm creëert.

 

Almachtig betekent dat de macht van die onbekende macht, God of godheid overal en op elk moment werkzaam is. Als je kijkt naar de macht die overal en op elk moment werkzaam is, lijkt het woord almachtig niet alleen ongerijmd, maar ook ongelofelijk. Om de simpele reden dat de mens gelooft dat de macht van mens, dier, vegetatie, materie en natuur op elk moment werkzaam is waar zij aanwezig zijn en het is voor de mens onbegrijpelijk om te geloven dat de macht van die onbekende macht, God of godheid ze aandrijft. Het is eveneens onbegrijpelijk omdat de mens ook gelooft dat, hoewel de onbekende macht, God of godheid alles heeft geschapen, de macht die hij bezit of tentoonspreidt los staat van de onbekende macht, God of godheid.

 

Alwetend betekent dat de onbekende macht, God of godheid alles-wetend is. Als je kijkt naar de inhoud van dat wat door de mens gekend wordt, waar hij ook is, lijkt het woord alwetend niet alleen ondenkbaar, maar ook ongelofelijk. Om de simpele reden dat de mens gelooft dat de onbekende macht, God of godheid alleen de mens geschapen heeft, maar niet de manier waarop hij denkt.

 

Als de woorden letterlijk worden genomen met een onvolledige logica en redenering, dan zouden zij zeker ondenkbaar en ook ongelofelijk zijn. Als de woorden letterlijk worden bestudeerd met volledige logica en redenering, dan openbaren de woorden alomtegenwoordig, almachtig en alwetend wijsheid.

 

Het woord alomtegenwoordig dwingt de mens om te onderzoeken wat aanwezig is in elk stukje van de wereld. Na onderzoek is het duidelijk dat alleen energie aanwezig is in elk stukje van de wereld. Na onderzoek naar wat de energie zou kunnen zijn, is het duidelijk dat energie alleen maar licht is.

 

Het woord almachtig dwingt de mens om te onderzoeken wat de macht is in elk stukje van de wereld en wat de macht zou kunnen zijn. Er zijn vele soorten macht. Elke soort macht is in de basis energie, want alles wat macht maakt, inclusief de macht van de geest gemaakt door de hersenen, is opgebouwd uit atomen, die feitelijk energie zijn. En energie is niets anders dan licht.

 

Het woord alwetend dwingt de mens om te onderzoeken wat “weten” is. Weten betekent te weten en wat wordt geweten wordt informatie. Als je informatie onderzoekt is het heel duidelijk dat informatie licht is. Bijvoorbeeld: radiogolven zijn licht, televisie is licht, cd’s en dvd’s bevatten analoge elektrische signalen die digitaal zijn opgemaakt. Het leven is vol van analoge elektriciteit en elektriciteit is licht. Op de zelfde wijze bevat een usb-stick elektriciteit met een digitale opmaak, wat informatie is. Alle bekende informatie is beschikbaar op het internet, wat eveneens eigenlijk licht is. Daarom, “weten” is licht.

Daarom, die onbekende macht, God of godheid is licht en is alomtegenwoordig, almachtig en alwetend.

 

Dus wat betekent alomtegenwoordig, almachtig en alwetend? Het betekent dat de intelligentie van het leven, wat licht is, niet begrepen kan worden door het intellect van de geest, wat geluid is.

 

Auteur: Dr. V.S. Shankar

© Copyright V.S. Shankar 2014

 

Noot van de redacteur:

Het proces van evolutie kan niet gestopt of afgeremd worden. De mens kan proberen om resoluut vast te houden aan zijn ideeën en overtuigingen. Hij kan ook, bekleed in de ambt van priester, leraar of discipel, voortgaan met het verkondigen van de waarheden uit heilige en religieuze teksten, waarvan de authenticiteit ligt in hun ouderdom. Hij is misschien zelfs bereid om zijn leven te geven voor fundamentalisme. Evolutie kent echter geen grenzen.

Onnauwkeurig gebruik van de grootste gaven die de mens gegeven zijn, spraak en taal, houdt hem gevangen in een wereld van schaduwen. Echter, naar mate het licht van inzicht groeit en ontwikkelt, zo neemt de afhankelijkheid van het intellect van de geest af om ruimte te maken voor de wijsheid van de wijzen.

De reis van het bekende naar het onbekende is een wonderlijk reis, verlicht door de alwetende wijsheid van de wijzen. Hier is het geschenk.

Julian Capper, VK

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

We aanbidden een opperste macht en erkennen zijn alomtegenwoordigheid, almacht en alwetendheid, maar in de dagelijkse praktijk denken we dat we zelf aan het stuurwiel staan. Die macht, God of godheid plaatsen we buiten onszelf. Het is een schok voor de geest om te realiseren dat het lichaam en de geest hetzelfde licht is als alles wat bestaat, dat er geen verschil is tussen binnen en buiten.

Paula Smit, Nederland


Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page