Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

23 februarie 2014

 

 

Wat betekent ‘het leven stroomt’?

 

Het woord man of vrouw is enkelvoudig en zo ook het woord leven. Dit houdt in dat het leven enkelvoudig is en niet meervoudig en de mens weet ook dat hij niet meerdere levens leeft, maar slechts een enkelvoudig leven. Het meervoud voor mannen en vrouwen zijn de woorden ‘onze levens’. Maar dan nog is voor elke man of vrouw het leven enkelvoudig.

 

Het leven van de mens is echter opgebouwd uit meerdere gebeurtenissen en hij weet dat elke gebeurtenis gescheiden is van de andere. Dus, wanneer de mens zegt: “Mijn leven stroomt”, dan zou dat voor hem moeten betekenen dat hij zich realiseert dat in zijn leven niets gescheiden is van wat dan ook. Op dezelfde manier is er geen scheiding tussen enig deel van een rivier en een ander deel, want de rivier stroomt. Dus is het moeilijk voor de mens om te begrijpen dat het leven een stroom is, want hij ziet elke gebeurtenis als gescheiden van de volgende. Het zou eenvoudig zijn voor de mens om te beseffen dat het leven een stroom is indien elke gebeurtenis niet gescheiden zou zijn van de volgende. Maar voor de mens is het zonneklaar dat iedere gebeurtenis in zijn leven gescheiden is van de volgende. Vandaar dat het uitermate lastig is voor hem om te zeggen dat zijn leven stroomt. Maar toch is het antwoord dat de mens geeft op de vraag: “Hoe is jouw leven?”, “Oh! Het stroomt”. Hij bedoelt daarmee te zeggen dat alles goed gaat met hem, want wat hij wil of verwacht wordt door hem gedaan of voor hem gedaan door anderen.

 

De mens gelooft dat hij kan doen en weet wat hij niet moet doen. Hij heeft nog niet begrepen dat het lichaam een optische illusie is van licht en dat woorden en gedachten een auditieve illusie zijn van geluid. Indien hij dat wel begreep, dan zou hij begrijpen dat woorden en gedachten de beweging van het lichaam volgen, want licht wordt gevolgd door geluid, bijvoorbeeld zoals bliksem in de lucht gevolgd wordt door donder.

 

De mens zou zich dan realiseren dat de geest een vertraging is in het leven en dat de geest onmogelijk het lichaam kan controleren, want het lichaam ligt altijd voor op de geest, maar hij gelooft dat hij dat wel doet. Zelfs als hij wel begrijpt dat de geest het lichaam niet controleert, hoe zou hij in staat kunnen zijn om te begrijpen dat het leven een stroom is? Wanneer de mens begrijpt dat oorzaak en gevolg illusoir zijn en geen realiteit en dat het leven precies is, dan zou dat helpen. Dit zou de mens helpen om te begrijpen dat alles bedoeld is om te zijn waar het bedoeld is om te zijn op elk moment.

 

Hierbij inbegrepen is elke beweging, elk woord en elke gedachte zoals die bij de mens plaatsvinden. De geest is echter wijsgemaakt dat de mens de doener, spreker en denker is. Hij zou beseffen dat, net zoals elke druppel water op zijn plaats is waardoor een rivier stroomt, zo ook elke beweging, spraak en gedachten van de mens op hun plaats zijn waardoor zijn leven stroomt als een rivier. De geest echter is wijsgemaakt dat bewegingen, spraak en gedachten plaatsvinden vanwege oorzaak en gevolg en dat het leven gewoonweg geen stroom kan zijn. Dit geloof creëert het drama van het leven.

 

Een verlichte realiseert zich echter dat, in het leven, oorzaak of gevolg illusoir is, want tijd is illusoir. Voor hem stroomt het leven, maar voor de geest lijkt het dat niet te doen omdat gebeurtenissen van elkaar gescheiden zijn. Hij begrijpt dat de scheiding tussen gebeurtenissen illusoir is en niet echt.

 

Dus wat betekent “Het leven stroomt”? Het betekent dat het leven is als een rivier. De stroom kan niet bepaald worden.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar

© Copyright V.S. Shankar 2014

 

 

Noot van de redacteur:

Heeft u opgemerkt dat elke keer dat u over iets denkt, een opmerking maakt of kritisch bent over wat dan ook – en dit gebeurt heel vaak – u meteen ophoudt bewust te zijn van wat er feitelijk gebeurt? Toespraken zijn het meest effectief wanneer er geen notities geraadpleegd hoeven te worden, er geen gedachten zijn om te overwegen en wanneer de woorden gewoon stromen. Spontaniteit is levend en fris en zonder opzet. De stroom van het leven is levend en fris en zonder opzet. Sluit u aan bij de stroom.

Julian Capper, V.K.

 

Noot van de Duitse vertaler:

“Hoe laat men het leven stromen?” is het thema van vele cursussen waarvoor de mens met een zekere hoeveelheid tijd en geld betaalt. En vaak werkt het, maar niet altijd. Wanneer het werkt, dan zijn tijd en geld goed geïnvesteerd, maar wanneer niet, is de mens teleurgesteld. Het leven stroomt op elk moment en wij zijn ons hiervan niet bewust, terwijl wij verwachtingen, interpretaties en commentaar in ons hebben die de enkelvoudige stroom van het leven in vele gebeurtenissen verdelen, die door oorzaak en gevolg met elkaar verbonden zijn. Dit artikel kan de mens helpen, spontaan, zonder tijd, te erkennen dat het leven in elk moment stroomt, hoewel illusoir. Het kost niets, tijd noch geld, om te genieten van de stroom van het leven en om erin mee te zwemmen. Er is alleen een diep begrip nodig van, zoals het heet, dat het leven stroomt.

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

Dit artikel is een vonk die het onderzoek naar de stroom van het leven ontsteekt en ons uitnodigt tot diep nadenken over de vraag of tijd, oorzaak en gevolg en gebeurtenissen werkelijk bestaan. Dit is niet eenvoudig voor een geest die heel lang overtuigd is geweest van hun bestaan. De metafoor van de stromende rivier brengt in herinnering de voortdurende beweging, de eenheid en de ongrijpbaarheid van het water, wat ons vaak als kind al heeft gefascineerd. Dit geeft ons een glimp van wat de stroom van het leven eigenlijk betekent en een besef van hoe oppervlakkig onze observaties van het leven tot nu toe zijn geweest.

Paula Smit, Nederland

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page