Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

10 October 2013

 

 

Wat betekent het Leven?

 

De vraag ‘Wat betekent het leven?’, heeft menig grote denker geïntrigeerd en de filosofie in het algemeen. De mens is zeker van de betekenis van wat er ook gebeurt op een dag, welke bepaald wordt door oorzaak en gevolg. Hij weet pas wat het betekent nadat het gebeurd is en nooit daarvoor.

 

Aan het einde van de dag is de mens in staat zich de belangrijkste gebeurtenissen van de dag voor de geest te halen en beschouwt dit als de betekenis van zijn dagelijks leven. Het kan delen van zijn dagelijks leven betekenen, maar nooit de hele dag. Dus de mens kan nooit weten wat zijn leven, het leven van wie dan ook of het leven in het algemeen in zijn geheel betekent, net zo min als hij kan weten wat zijn hele dag betekent.

 

De mens weet pas wat een enkele gebeurtenis betekent nadat het gebeurd is en nooit daarvoor. Zijn gehele dag of leven is echter niet een enkele gebeurtenis: het bestaat uit meerdere gebeurtenissen. Maar de mens is niet in staat om zich elke gebeurtenis te herinneren die op een dag plaatsvindt en om dit voor zijn gehele leven te doen zou onmogelijk zijn.

 

De mens kan dus niet weten wat zijn dag betekent of wat zijn leven betekent voordat zij voltooid zijn, ook kan hij dat niet omdat hij geen label kent die alle gebeurtenissen beschrijft van een enkele dag of van het leven. Hij kan alleen in delen weten wat een enkele dag betekende; noch kan hij weten wat zijn gehele leven betekent of betekende. Dit betekent dat hij alleen maar delen van iedere dag van zijn leven als het verleden kent en niet het leven dat ieder moment levend is in het heden.

 

De mens verlangt ernaar om zijn verwachtingen te realiseren, want dat betekent het leven voor hem. Het zou waarlijk het leven voor hem betekenen, als de mens de verwachtingen voor zijn gehele leven zou kennen. Deze kan hij niet kennen, want de mens komt zijn verwachtingen voor het leven in delen te weten, net zoals hij delen van een enkele dag te weten komt, maar niet de gehele dag. Zoals de mens een gebeurtenis te weten komt nadat het is gebeurd, evenzo komt de mens te weten of verwachtingen werden gerealiseerd pas nadat zij zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de mens weet wat zijn verwachtingen betekenden voor het leven dat in delen voorbij is gegaan en niet wat zij betekenen voor het leven dat elk moment aanwezig en levend is. Indien de mens in staat zou zijn om elk moment te leven terwijl het plaatsvindt en het niet beoordeelt of interpreteert, dan zou hij de betekenis weten van het leven dat levend en aanwezig is. Ieder oordeel of interpretatie zou dan de gebeurtenis betreffen die voorbij is en niet dat wat levend en aanwezig is.

 

De wijzen beseften dat er geen verwachting, oordeel en interpretatie gemaakt kon worden van het leven dat levend en aanwezig is en hebben daarom al eeuwen geleden verklaard dat het gehele leven illusoir is. Dit zou impliceren dat ook de betekenis van woorden illusoir is. De geest van de mens was nog niet geconditioneerd toen de wijzen hun uitspraken deden. Mensen accepteerden de uitspraken vanuit respect. Maar nu is de geest van de mens zo geconditioneerd, dat de betekenissen van zijn overtuigingen de waarheid zijn. Het is daarom moeilijk voor de mens om de toelichtingen op de uitspraak van de wijze te accepteren, want die weerspreken de betekenis van zijn overtuigingen.

 

Dus wat betekent het leven? Leven betekent dat het levend is, gedachteloos is en in het tijdloze ‘nu’ en naamloze ‘hier’ stroomt zonder oorzaak of gevolg.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2013

 

Noot van de Redacteur:

“Is het een jongen of een meisje?”, is de vraag die iedereen op de lippen ligt wanneer er een nieuw lid van de familie wordt verwacht. En welke naam zullen we het geven? De zuigeling wordt onmiddellijk omarmd in de wereld van de denkende geest van de ouders. Dat is niet het geval voor de zuigeling – althans nog niet, totdat zijn geest zich ontwikkelt. Deze baby is de expressie van het leven, dat actief en levend is, hier en nu, zonder geest en tijdloos. Wat een duidelijke demonstratie van het leven zelf – de betekenis van het leven. Toch kunnen we ons zijn ware betekenis niet voorstellen, want de geest en zijn verbeeldingskracht slaat elke weg in om de betekenis te vinden en sluit daarmee de weg van het leven af. Wat een ironie. Echter, de vraag die het doel van het leven betreft, is nooit ver verwijderd van de denkende geest van de mens. Zijn zoektocht naar antwoorden is eindeloos en kostbaar. Maar zijn zoektocht is vruchteloos. Dus, wat is de betekenis van het leven? Laten we de wijsheid van de wijzen respecteren om te begrijpen wat het leven betekent.

Julian, V.K.

 

Noot van de Duitse Vertaler:

Tegenwoordig is de mens zelden in staat om een wijze te herkennen of te vertrouwen. Als boeken die wijsheid beloven met miljoenen verkocht worden, dan is dat de waarheid voor de mens, want zoveel lezers kunnen geen ongelijk hebben. Maar intelligent onderzoek toont dat zelfs degenen die algemeen geaccepteerd worden als wijs, hun leven leven als fragmenten in de geest, niet het leven als geheel. Gezegend is hij of zij die vertrouwen heeft in de wijze woorden van dit artikel die diepzinnig en gedetailleerd uitleggen dat alle overtuigingen van de mens over wat het leven is niets dan illusies zijn en niet echt zijn. Vertrouwen hebben in de woorden van Dr. Shankar betekent vertrouwen hebben in het leven en niet in de geest.

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page